Назад

myPR - Втори бизнес форум в рамките на посещението на бизнес делегацията във Виетнам


 • Да се подобри достъпът на дребния и среден бизнес до обществени поръчки, препоръчват от ЕК


  Обществените поръчки са стабилен източник за бизнес, но и също – за корупция и е важно да се съблюдават правила и норми, както и да се подобри достъпът на малките и средни фирми до договори в процеса на изпълнение. Това подчерта Зорница Димитрова от Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги” на ЕК, представяйки готвените нормативни промени в областта на обществените поръчки.
  Зорница Димитрова разясни набелязаните изменения пред представители на работодателски и синдикални организации от България, при гостуването им в Брюксел по покана на ЕК. БТПП бе представена на експертно ниво.
  Зорница Димитрова посочи, че се очаква през януари промените в сферата на обществените поръчки да бъдат одобрени от Европейския парламент, след което държавите-членки ще разполагат с 2 години, за да ги транспонират в националните си законодателство и изтъкна, че Гърция вече е на последния стадий в подготовката.
  Сред замислените промени в регламентацията на обществените поръчки са подобряване на достъпа на малки и средни предприятия до пазарни възможности, преминаване към електронни обществени поръчки, намаляване на административната тежест, мерки за ограничаване на корупцията – предложения, които БТПП многократно е отправяла към българските институции.
  По време на деловите срещи и дискусии в Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги”, специално бе акцентирано върху необходимостта от намаляване на административната тежест и бяха представени примери на добри европейски практики.
  Българската делегация гостува и в Генерална дирекция „Конкуренция” на ЕК, където бяха представени политиките срещу злоупотреби с господстващо положение, данни за осъществявания мониторинг върху отпусканите държавни помощи, сливанията, наличието на картелни споразумения. Само в рамките на три години 2010 – 2013 г. ЕК е обявила 23 решения, санкциониращи картелни споразумения, отнасящи се до 165 предприятия и наложените глоби общо възлизат на малко над 7 млрд. евро. 

  Линк

 • Втори бизнес форум в рамките на посещението на бизнес делегацията във Виетнам


  Вторият форум на бизнес делегацията във Виетнам, организирана от БТПП, в който специален гост бе Президентът на България Росен Плевнелиев, премина при изключително голям интерес. Събитието се организира съвместно с Търговско-промишлената палата в гр. Хо Ши Мин. Участие взеха над 83 участници от виетнамска страна.
  Форумът бе официално открит от заместник–изпълнителния председател на ВТПП Хоанг Ван Дунг.
  Председателят на БТПП Цветан Симеонов запозна участниците във форума със състава на бизнес делегацията и основните сектори, които те представляват, като сподели, че съществува потенциал за развитие на двустранните отношения между двете страни.
  Росен Плевнелиев представи темата за връзките между българския и виетнамския бизнес. Той наблегна на това, че между двете страни съществуват отлични политически отношения – но развитието на този потенциал се обуславя именно от бизнеса. Президентът представи и някои бъдещи съвместни проекти с Виетнам, както и подписаното споразумение между БАН и Виетнамската академия на науките.
  Форумът продължи с представяне на инвестиционния климат в България и Виетнам, както и основните бизнес възможности в двете страни.
  Акцент на форума бяха двустранните срещи между българските и виетнамски фирми, които продължиха значително по-дълго от предвиденото, поради големия интерес от виетнамска страна.

  Линк

Назад