Назад

FOCUS - Бюджет 2014 не включва мерки за постигане на по-висока събираемост на осигурителните вноски и данъците, според БТПП


  • Бюджет 2014 не включва мерки за постигане на по-висока събираемост на осигурителните вноски и данъците, според БТПП


    София. Бюджет 2014 е изпълним, но той не включва промяна в работата на контролните органи, които трябва да отчетат по-висока събираемост на осигурителните вноски и данъчни. Такава е позицията на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) по отношение на законопроекта за бюджета на страната ни за следващата 2014 година, съобщиха от палатата. БТПП подкрепя Бюджет 2014 в някои основни аспекти, но изразява резерви в други. Като плюсове на предвидения бюджет за 2014 година търговско-промишлената палата определя запазването на стабилна макроикономическа среда, съхраняването на ниските данъчни ставки за корпоративни данъци и тези на физическите лица, като важен стимул за инвестиции, икономически растеж и заетост. „Увеличаването на средствата за образование със сто млн. лева са положителна мярка, но зад успешното и устойчиво изпълнение на различните мерки ключово значение имат диалогът с бизнеса и съоветствието с потребностите на пазара на труда”, отбелязват от БТПП. Минусите на Бюджет 2014 обаче се изразяват в това, че през следващата година бюджетът няма да бъде балансиран, като се прогнозира дефицит и в средносрочен план, както и в липсата на действия с цел намаляване на облагането на едноличните търговци (15%). Според БТПП - намаляването на данъка за едноличните търговци, както и премахването на данъка върху дивидента от 5%, би създал условия за по-добър растеж. Търговско-промишлената палата критикува фактът, че се предвижда ръст на минималната работна заплата за страната от 9,7% - от 310 лв. през 2013 г. на 340 лв. през 2014 г. без наличието на механизъм с обективни критерии, чрез който да бъде икономически обоснована промяната в размера й. В сравнение реалният икономическият ръст, които се очаква през 2013 г. е от 0,6%. „Въпреки инициативите за намаляване на административната тежест за бизнеса, бизнесът няма да бъде улеснен чрез въвеждането на електронно правителство”, отбелязват от БТПП. Като други негативи на Бюджет 2014 в позицията на БТПП се открояват и нарастването на осигурителната тежест, като се залага увеличение на максималния месечен осигурителен доход за всички осигурени лица - от 2200 лв. на 2400 лв., без да е извършена оценка как това ще се отрази на конкурентоспособността на фирмите, както и предвиждането на това публичните разходите за заплати и стипендии да са в размер на 4 271.2 млн.лв. при 4288.6 млн.лв. през 2013 г., въпреки намеренията за оптимизация на администрацията. „Неравностойно остава разпределението при осигурителната тежест между работодатели и работници съответно 60 на 40 през 2014 г.”, заявяват още от БТПП. 
     

    Линк

Назад