Назад

Mega News.bg - БТПП към Реформаторите: Няма да се повишат приходите в бюджета


 • БТПП към Реформаторите: Няма да се повишат приходите в бюджета


  Пакетът спешни мерки в икономиката, предлаган от Реформаторския блок, беше представен на работна среща в БТПП пред ръководството и експерти на Палатата от представителите на Гражданския съвет към Реформаторския блок.
   
  Сред гостите бяха Димитър Бъчваров, Георги Ганев, Найден Зеленогорски, Корман Исмаилов. От страна на БТПП в работната среща участваха председателят Цветан Симеонов, главният секретар Васил Тодоров и експертите Олга Чугунска, Антон Лалов и Заря Сълова.
   
  Беше констатирано съвпадение в позициите по редица от дискутираните теми, например по отношение на необходимостта от намаляване на административната тежест за бизнеса. От страна на Палатата бе подчертано, че Палатата настоява за действия, които ще подобрят бизнес средата като цяло в страната и бе посочено, че според провежданите от БТПП проучвания, по-високата инвестиционна дейност зависи основно от два фактора - администрацията да стане по-ефективна и да намалее корупцията в публичните среди.
   
  Един от въпросите, по които БТПП изрази резерви, е този за въвеждането на необлагаем минимум. Такава мярка е стъпка към прогресивното данъчно облагане, което няма да допринесе за повишаване на приходите в бюджета.
   

  Линк

Назад