Назад

Komentator.bg - Цветан Симеонов е преизбран за член на Борда на Европалати


 • Цветан Симеонов е преизбран за член на Борда на Европалати


  Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов бе преизбран за член на Борда на директорите на Европалати за 2014 г., а зам.- председателят на БТПП Георги Стоев – за член на Бюджетната комисия. Това се случи в Истанбул, където се проведе 114-та пленарна асамблея на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати (Европалати) и редовното заседание на Борда на директорите на Асоциацията.
   
  В рамките на заседанието Райхард Вебер, който до сега бе зам.-председател на Европалати, бе избран за председател на Европалати, а за зам.-председатели бяха избрани: Рифат Хисарчиклиоглу - председател на Съюз на камарите и стоковите борси - Турция, Пиер Граменя - генерален директор на Търговска камара - Люксембург, Марта Шулц - зам.-председател на Австрийска стопанска камара. Проведе се избор и на членове на Борда на директорите на Асоциацията.
   
  Във встъпителната си реч като председател Райхард Вебер заяви: „Европалати  ще трябва да играят важна роля през следващите години – като един "силен глас" и като влиятелен представител на европейската мрежа от палати. Ако успеем да окажем ефективна подкрепа и представителство на своите членове, ние ще засилим позициите на Европалатите и на мрежата от палати като цяло – и в нашите собствени страни, и на европейско равнище.“

  Линк

Назад