Назад

Списание ЛОГИСТИКА - Доверие и сигурност по цялата верига на доставки


  • Доверие и сигурност по цялата верига на доставки


    Регионалният форум на националните организации GS1 в Европа тази година се провежда в Ротердам от 16 до 18 октомври. Ориентирането на бизнеса към потребителите (B2C) остава за поредна година основна тема на форума. Очакванията са той да осигури възможност за сътрудничество на експерти от различните отрасли, производители, търговци на дребно, представители на сектор здравеопазване, други участници по веригата на снабдяване, както и за експертите от 46-те национални организации GS1 в Европа. Стремежът е дискусиите да допринесат за обмен на информация, опит и най-добри практики, както и да дадат възможност на фирмите да представят своите приоритети в области като проследимост, безопасност на пациентите и потребителите, засилване на доверието на потребителите, борба с фалшифицирането на стоки и др.

    България е представена на форума от членовете на Бюрото на GS1 България Петър Велев и Чавдар Селвелиев, както и от изпълнителния директор на Националната организация GS1 за България (Съвет GS1 България към БТПП) Христо Содев и експертите в GS1 България Любомир Гайдаров, Васил Михайлов, Надежда Асенова.

    GS1 e световна асоциация, която разработва и поддържа глобални стандарти,  позволяващи идентификация и предаване на информация за стоки, услуги, логистични единици, локации и амбалаж за многократна употреба по веригите за търсене и предлагане. Стандартите се ползват във всички отрасли и улесняват търговията, като комбинират използването на уникални идентификационни номера с носители на данни и процеса на електронната търговия.


    Линк

Назад