Назад

ТПП-Добрич провежда инфоден в Областна администрация


  • ТПП-Добрич провежда инфоден в Областна администрация
     
    Информационен ден на тема: „Повишаване информираността на работодатели и заети лица за мерки и политики на равнопоставеност на пазара на труда с цел стимулиране на тяхното прилагане”, се провежда днес в Областна администрация Добрич. Семинарът е организиран съвместно с ТПП-Добрич и БТПП-София в рамките на проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудово-правните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, изпълняван от БТПП и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

    На информационния ден се обсъжда основно темата за начините за запознаване на работодателите с мерките и политиките за равнопоставеност на пазара на труда по отношение на Жените, Хората в неравностойно положение, етнокултурните общности и хора с различни вероизповедания и сексуална ориентация.


    Линк

Назад