Назад

BNEWS - Ще въвеждаме екостандарт за храните


 • Ще въвеждаме екостандарт за храните


  Проект ще популяризира стандарта „GuardEn” за внедряване в практиката на екологични мерки за предприятията от хранително-вкусовата промишленост и аграрния секторТой се изпълнява по програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа.
  Стандартът ще представлява съвкупност от методи и превантивни мерки за ограничаване на вредните последици от замърсяването на околната среда при производството на месо, мляко и други важни елементи от животновъдството и преработвателната промишленост.
  Два дни Българска търговско – промишлена палата (БТПП) бе домакин на партньорите по проект „GuardEn”, в който участват организации от осем страни – България, Гърция, Италия, Румъния, Словения, Сърбия, Унгария и Република Хърватска.
  БТПП трябва да избере предприятия от хранително –вкусовата промишленост и аграрния сектор, които да се включат в т.н. „пилотни действия“ за внедряване на стандарт GuardEn и използването му в тяхната бъдеща дейност.
  През декември палатата ще направи среща със заинтересовани фирми от тези сектори, за да представи детайлно предстоящите дейности по проекта и минималните изисквания към участниците, които желаят да се включат в пилотния проект.

  Линк

Назад