Назад

Репортер - Според проучване на БТПП: Българите масово работят извънредно


 • Според проучване на БТПП: Българите масово работят извънредно

  66% от работодателите признават, че в тяхната фирма се работи извънредно. Изключение прави секторът на производство и на храни. Тенденцията вече е извънредният труд по-скоро да се заплаща, а не да се компенсира чрез почивни дни, посочи Роза Панова, която представи проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). 
  Всяка десета компания пък отказва да сподели дали служителите - полагат труд в извънработно време.86% от служителите работят на трудов договор. 
  “Някои фирми нямат чувство за вина, че не спазват правилата”, добави Цветан Симеонов, председател на БТПП.
  “Сивият сектор у нас често се неглижира”. Това заяви Беата Папазова, ръководител на проект за повишаване на нетърпимостта към неформалната икономика и ограничаването - на представяне на проучване по проекта.
  Проучването относно информираността на работодателите и служителите за трудовите и осигурителните отношения обхваща 1493 работодатели и 2553 служители.
  28% от служителите посочват, че са над осигурителния праг, като техният дял се увеличава до 43% след обученията. 28% от наетите пък отбелязват, че не знаят дали са под или над прага, като делът им пада до 13% след обученията.
  59% от работодателите и 43% от служителите следят промените в трудово-правните закони, сочи проучването. От друга страна, една трета от служителите изобщо не следят тези промени, като техният дял пада до 14% след посещение на обучение. Работодателите са една идея по-запознати с тази тема от служителите, сочи проучването.

  Линк

Назад