Назад

Sutrin.com - БТПП: Информираността помага повече за защита на трудовите права


  • БТПП: Информираността помага повече за защита на трудовите права

    Днес, 10 октомври, в Българска търговско-промишлена палата (БТПП) се проведе пресконференция за представяне на резултатите от извършено "Проучване и анализ на достигнатата степен на информираност относно нормативната рамка, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения". В сравнителен план са анализирани степента на информираност на обучени и необучени, както и техните практики в сферата на трудовоправните и осигурителните отношения. На тази база е оценена ефективността на проведен


    Линк

Назад