Назад

БНР - Търговско-промишлената палата ще обяви резултатите от проучване сред работодатели и служители


  • Търговско-промишлената палата ще обяви резултатите от проучване сред работодатели и служители


    Българската търговско-промишлена палата (БТПП) ще обяви резултатите от проучване за познаването на трудовоправната рамка и осигурителните отношения сред работодатели и служители.
    Проучването е проведено в девет икономически отрасъла на територията на цялата страна. Анализът поставя данните в териториален и отраслов аспект. Направена е и сравнителна характеристика на нагласите на работодателите и служителите.
    Изследването представя данни за степента на информираност по отношение на нормативната рамка, която регулира трудово-правните отношения.

    Линк

Назад