Назад

myPR - Предстоящо: Обявяване на резултатите от проучване за информираността за нормативната рамка на трудовоправните и осигурителни отношения


 • Предстоящо: Обявяване на резултатите от проучване за информираността за нормативната рамка на трудовоправните и осигурителни отношения


  На 10 октомври, четвъртък, от 11.00 часа в сградата на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) на ул. „Искър” № 9, ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени резултатите от извършено „Проучване и анализ на достигнатата степен на информираност относно нормативната рамка, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения”.
  Проучването е проведено в 9 икономически отрасъла на българската икономика на територията на цялата страна. Изготвените аналитични доклади представят резултатите в териториален и отраслов разрез. Направена е сравнителна характеристика на нагласите на работодатели и служители след проведени информационни и обучителни събития по проект на БТПП, финансиран със средства от европейски социален фонд, програма „развитие на човешките ресурси“.
  На пресконферецията ще бъдат представени резултатите от анализите за: 
  степента на информираност на работодатели и служители по отношение на нормативната рамка, регулираща трудовоправните отношения – в т.ч: наличие на трудови договори, начини на плащане в предприятията, познаване на способите за защита на индивидуални и колективни права.
  познаване на възможностите и механизмите, които бтпп предоставя за повишаване на информираността и защитата на правата на работещите.
  сравнителен анализ на практиките на участвали и неучаствали в обучителни и информационни събития на бтпп.
  Проучването е извършено в периода юли-септември 2013 г. от екип на обединение „инсайт“ с партньори Ноема ООД и Българо-австрийска консултантска компания АД, в рамките на обществена поръчка, финансирана от средства на ОП „Развитие на човешките ресурси“, Европейски социален фонд. 

  Линк

Назад