Назад

МОНИТОР - Фирмите в столицата дават 43% от БВП на страната


 • Фирмите в столицата дават 43% от БВП на страната


  Фирми в столицата и в Софийски регион генерират 42,7% от БВП на страната. Това стана ясно на представянето на Топ 100 на водещите фирми в икономиката на България, представени от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) от председателя й Цветан Симеонов.
  Класацията представя фирмите с най-добри постижения за 2012 г. Подреждането е в 5 категории, като са обхванати 5860 фирми. Тези компании създават 76.54% от БВП на страната.
  100-те фирми, класирани в категорията “Изменение на нетните приходи от продажби”, достигат почти двоен ръст (170%) в приходите през 2012 г. спрямо 2011 г. Същевременно растежът на българската икономика е едва 0.8%.
  Нова за тази година категория е класация на фирмите по “Намаление на задълженията”. Призьорите са понижили задлъжнялостта си средно с 55% спрямо 2011 г.
  В секторно отношение преобладаващите фирми в ТОП 100 по различните показатели са от сферата на търговията (32%) и индустрията (27%).
  Класацията на БТПП показва, че от промишлеността най-добре представеният сектор по всички критерии е производството на машини и оборудване. Добрите резултати на този бранш се дължат на неговата експортна насоченост.
  Въпреки спада в строителството всяка 10-а фирма в класацията е от този сектор.
  В териториално отношение основната част от класираните фирми са в София град и София област – 40.9%. Тези две области произвеждат 42.7% от БВП на страната. След София най-много класирани фирми има от Пловдив, Варна, Стара Загора и Русе.

  Линк

Назад