Назад

Investor.bg - През 2012 г. най-развиващите се компании са в търговията и индустрията


 • grada.bg/Шуменска заря - Дванадесет фирми от региона са сред отличниците в родния бизнес

  Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов обяви на пресконференция в София вчера класацията „Топ 100 на водещите фирми в икономиката на България през 2012 година“. Това е петнадесетото годишно издание на класацията, която представя фирмите с най-добри постижения за предходната година. Класирането е в 5 категории, като са обхванати общо 5860 фирми, създаващи 76.54 на сто от брутния вътрешен продукт на страната.
  Дванадесет фирми от Шуменска област са сред отличниците в родния бизнес. В Топ 100 на фирмите, класирани по изпълнението на нетните приходи от продажби, са включени три шуменски фирми – на 18-о място е „Иван Александров-93″ ЕООД със сфера на дейност в строителството, на 65-о място е „АВС“ ЕООД и на 96-о място е ЕТ „И комерс М“, които работят в търговията. В Топ 100 на фирмите, класирани по максимална величина на печалбата на 100 лева собствен капитал, на 51-о място е „Пента С“ ООД от Шумен, чиято сфера на дейност е в търговията. В Топ 100 на фирмите, класирани по намаление на задълженията през 2012 г. спрямо 2011 г. при реализиран положителен финансов резултат и ръст на нетните приходи от продажби през 2012 г. спрямо 2011 г., на 73-о място е „Джордани“ ЕООД (Шумен) от сферата на храни, напитки и тютюневи изделия, на 78-о място е „Антас“ ООД (Велики Преслав) от сферата на търговията, на 89-о място е „Партнер-ЖСК“ ЕООД (Шумен) – машини и оборудване, на 95-о място е „Метал“ ЕАД (Шумен) – металургия, на 96-о място е „Барак“ ЕООД (Шумен) – търговия. В Топ 50 на фирмите, класирани по изменението на финансовия резултат през 2012 и 2011 г., на 18-а позиция е „Херти“ АД (Шумен) – металургия, а на 19-а е „Бакхус-4″ ООД, което е регистрирано в София, но има винарска изба в град Каспичан, от сферата на храни, напитки и тютюневи изделия. В Топ 10 на фирмите с максимални приходи от продажби за 2012 г. в Североизточния район за планиране „Алкомет“ АД (Шумен) държи четвърто място с нетни приходи от продажби в размер на 260 581 000 лева за миналата година.

  Линк

 • През 2012 г. най-развиващите се компании са в търговията и индустрията


  През 2012 година най-развиващите се компании оперират в сферата на търговията (32%) и индустрията (27%). Наред с тези сектори в строителството също се забелязва развитие.
   
  Това показват данни на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) на база изготвена топ 100 класация за най-добрите компании у  нас през 2012 г., представена официално от председателя на организацията Цветан Симеонов.
   
  Въпреки че в общ план през 2012 г. се наблюдава спад в строителството, всяка 10-та фирма, влязла в класацията, е от този сектор. За доброто му представяне допринасят изпълняваните публични проекти от строителните фирми. Селското стопанство също се представя добре - всяка десета фирма в категорията за намаляване на задълженията е от този сектор.
   
  Самата класация е изготвена на база финансови отчети на 5860 фирми, които произвеждат 76% от БВП на страната. Общо 40,8% от фирмите в топ 100 на класацията оперират в столицата.
   
  От промишлеността най-добре представеният сектор по всички критерии, е производството на машини и оборудване.
   
  В териториално отношение, основната част от класираните фирми са в София град и София и област – 40,9%. Тези две области произвеждат 42,7% от БВП на страната. След София най-много класирани фирми има от Пловдив, Варна, Стара Загора и Русе.
   
  Още по темата
  Лошата администрация е проблем номер едно за бизнеса през 2012 г.
  Търговско-промишлената палата видя раздвижване в икономиката
   
  Повече за челните компании в класацията 
   
  Компаниите са класирани в общо 4 категории - по изменението на нетните приходи от продажби за периода 2012/2011 г.; по максимална величина на печалбата на 100 лв. собствен капитал през 2012 г.; по намаление на задълженията през 2012 г. спрямо 2011 г. и по изменение на финансовия резултат.
   
  Топ 100 по нетни приходи от продажби
   
  Според данните на БТПП общо 170% ръст на нетните приходи от продажби са реализирали първите 100 компании през 2012 г. спрямо 2011 г. Средната годишна печалба на фирмите е 350 хил. лева. Тя се е увеличила с 204% спрямо 2011 г. В тази категория най-добре се представят фирмите от сектора на търговията - 36% от всички, индустрията - 22%, строителството - 17% и услугите - 15%.
   
  Първите места заемат: "Ивелинстрой" ЕООД, Евромашини ЕООД, "Промишлена енергетика" АД, "Възход" АД, "Муунлайт интернешънъл транспорт" ЕООД.
   
  Фирмите се намират в различни региони на страната, сред които Пловдив, София и Кърджали, а индустриите, в които са заети, са предимно машини, обородуване и металургия.
   
  Топ 100 по печалба на 100 лева собствен капитал
   
  Общо 91 лв. е средната печалба при 100 лв. капитал на първите 100 фирми, класиралите се по този показател. Средната годишна печалба се е увеличила от 699 хил. лв. през 2011 г. до 830 хил. лева през 2012 г. Първенци тук са фирмите, заети в търговския сектор - 29%, индустрията - 22%, и услугите - 22%.
   
  Във втората категория на челните пет места са фирмите, както следва: "Спорт лайн елит" ЕООД, "Гайтанов и Пенков" ООД, ", "Гоу ту холидей", "Мобилзон" ООД, 'Вияна 53" ООД.
   
  Топ 100 по намаляване на задълженията
   
  Първите 100 фирми в категорията са намалили дълговете си средно с 55% за една година. Средната печалба е 438 хил. лева, като ръстът спрямо 2011 г. е 43%. Симеонов отчете, че в момента има по-добро издължаване от държавата към бизнеса. Някои фирми са подобрили финансовото си състояние в пъти за последната година.
   
  Тук водещи са фирмите в търговията - 39% и индустрията - 29%.
   
  Третата категория, измерваща водещите фирми по отношение намелението на техните задължения, се оглавява от 5-те компании "Токоми" ЕООД, "Ию Консулт" ООД, "София коннект" ЕООД, "Йорк Клима" ЕООД и "Лайв" ООД. Повечето от тях са заети в областта на ИТ сектора, строителстовото и услугите.
   
  Топ 50 по изменение на финансовия резултат
   
  1,4 млн. лева обща печалба отчитат първите 50 фирми в тази категория. Голяма част от тях - 38%, развиват дейност в индустрията и търговията - 22%.
   
  По отношение на класацията, измерваща финасовия резултат на компаниите на първите пет челни места се нареждат фирмите "Благоевград-БТ" АД, "Миролио България" ЕООД, "Пристанищтна инфраструктура" ДП, "Параходство Български морски флот" АД и "Пампорово" АД. Сред водещите в класацията фирми се наблюдава голямо различие, по отношение на регионите, в които са разпеделени: Благоевград, Варна, Нова Загора, София, Чепеларе.
   
  По статията работиха: автор Елена Калпакчиева, редактор Евгения Европейска

  Линк

Назад