Назад

EconoMix - 12 пъти разлика между най-големите фирми в София и в Северозапада


 • EconoMix - 12 пъти разлика между най-големите фирми в София и в Северозапада

  Огромни регионални разлики между фирмите в Топ 100 показа годишната класация на Българска търговско промишлена палата. 38% от компаниите, класирани по пет показателя са от София. Разликата между най-голямата компания в София и най-голямата фирма от Северозападния регион е 12.4 пъти.
   
  С най-големи приходи от продажби в Югоизточния регион е Мобилтел (871 млн. лева), следвана от БТК (841 млн. лева) и Стомана (724 млн. лева). Най-голямата фирма от Северозападна България – “Златна панега” има продажби от 70 млн. лева през 2014 г. В Североизточния район с най-големи приходи е “Солвей Соди”, в Северния централен – “Амилум”, Разград, в Югоизточния – Мини Марица Изток, а в Южния Централен – “Неохим”.
   
  Някои от най-големите фирми у нас – като “Лукойл Нефтохим Бургас” (8.09 млрд. лева приходи за миналата година), “Аурубис” (над 4 млрд. лева), НЕК, Булгаргаз, ОМВ, АЕЦ “Козлодуй” не са представени в класацията.
   
  В класацията са представени предимно търговски фирми. Класацията представя фирмите с най-добри постижения за 2012 г. Класирането е в 5 категории, като са обхванати 5 860 фирми, създаващи 76.54% от БВП на страната.
   
  100-те фирми, класирани в категорията “Изменение на нетните приходи от продажби” достигат почти двоен ръст (170%) в приходите през 2012 г. спрямо 2011 г. Същевременно растежът на българската икономика е едва 0.8%.
   
  През 2012 г. 100-те фирми, класирани по “Намаление на задълженията” са успели да понижат задлъжнялостта си наполовина – средно с 55% спрямо 2011 г.
   
  В секторно отношение преобладаващите фирми в ТОП 100 по различните показатели са от сферата на търговията (32%) и индустрията (27%).
   
  Класацията на БТПП показва, че от промишлеността най-добре представеният сектор по всички критерии, е производството на машини и оборудване. Добрите резултати на този бранш се дължат на неговата експортна насоченост. Според БТПП и през 2014 г. износът ще продължи да има основен принос за ръста на българската икономиката.
   
  Въпреки спада в строителството, всяка 10-та фирма, влезнала в класацията, е от този сектор. За доброто му представяне допринасят изпълняваните публични проекти от строителните фирми.
   
  В териториално отношение, основната част от класираните фирми са в София град и София и област – 40.9 % . Тези две области произвеждат 42.7% от БВП на страната. След София най-много класирани фирми има от Пловдив, Варна, Стара Загора и Русе.

  Линк

Назад