Назад

ECON.bg - Светлина в тунела за българските фирми


 • Светлина в тунела за българските фирми


  350 хил. е средната годишна печалба на 100-те най-добри компании у нас, сочи класация на БТПП. Тя се е увеличила с 204% за година
  42,7% от БВП на страната се произвежда в София и София област. 40,8% от фирмите в топ 100 на класацията, изготвена от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за най-добрите компании през 2012 г., оперират в столицата.
   
  Класацията е изготвена на база финансови отчети на 5860 фирми, които произвеждат 76% от БВП на страната. 67% от класиралите се фирми са членове на БТПП, изтъкна председателя на палатата Цветан Симеонов.
   
  Компаниите са класирани в няколко категории.
   
  Топ 100 по нетни приходи от продажби
   
  170% ръст на нетните приходи от продажби са реализирали първите 100 компании през 2012 г. спрямо 2011 г. Средната годишна печалба на фирмите е 350 хил. лева. Тя се е увеличила с 204% спрямо 2011 г.
   
  В тази категория най-добре се представят фирмите от сектора на търговията - 36% от всички, индустрията - 22%, строителството - 17% и услугите - 15%.
   
  Топ 100 по печалба на 100 лева собствен капитал
   
  91 лева е средната печалба при 100 лева капитал на първите 100 фирми, класиралите се по този показател. Средната годишна печалба се е увеличила от 699 хил. лева през 2011 г. до 830 хил. лева през 2012 г. Първенци тук са фирмите, заети в търговския сектор - 29%, индустрията - 22% и услугите - 22%.
   
  Топ 100 по намаляване на задълженията
   
  Първите 100 фирми в тази категория са намалили дълговете си средно с 55% за една година. Средната печалба е 438 хил. лева, като ръстът спрямо 2011 г. е 43%. Симеонов отчете, че в момента има по-добро издължаване от държавата към бизнеса. Някои фирми са подобрили финансовото си състояние в пъти за последната година.
   
  Тук водещи са фирмите в търговията - 39% и индустрията - 29%.
   
  Топ 50 по изменение на финансовия резултат
   
  1,4 млн. лева обща печалба отчитат първите 50 фирми в тази категория. Голяма част от тях - 38%, развиват дейност в индустрията и търговията - 22%.
   
  Освен търговията и индустрията, които доминират в класацията, Цветанов откри строителството като сектор, в който положението не е безнадеждно. Селското стопанство също се представя добре - всяка десета фирма в категорията за намаляване на задълженията е от този сектор.
   
  Председателят на БТПП определи като добра идеята да се разшири обхватът на общините с нулев данък печалба. Сега това се прави в райони, в които безработицата е над 35 на сто по-висока от средната за страната. От началото на 2014 г. обаче тази възможност ще важи и за общини, в които безработицата е с 25% по-висока от средното ниво. БТПП обаче е против от облекчението да могат да се възползват фирми с поне 30 служители. Не трябва да има ограничение, за да могат малките и средните фирми също да се ползват от данъчното облекчение, смята Симеонов.

  Линк

Назад