Назад

ins market - Големите фирми свили задълженията наполовина


 • Големите фирми свили задълженията наполовина


  Това показват данни от класацията на палатата на стоте фирми, водещи в икономиката на България през 2012 г., представена от ръководството на работодателската организация
   
  Стоте фирми, класирани в категорията "Намаление на задълженията" от ТОП 100 на Българската търговско-промишлена палата, са успели да намалят задлъжнялостта си наполовина - средно с 55 на сто спрямо 2011 г.
   
  Това показват данни от класацията на палатата на стоте фирми, водещи в икономиката на България през 2012 г., представена от ръководството на работодателската организация.
   
  Средният ръст на приходите от продажби на тези фирми е 43 на сто през 2012 г. спрямо 2011 г., а средната им годишна печалба е 438 000 лева за миналата година.
   
  Най-голям е делът на фирмите, класирани по новата за класацията категория - намаление на задълженията при печалба и ръст на приходите, от търговията - 39 на сто, следвани от индустриалния сектор (общо) - 26 на сто, и селското стопанство - 9 на сто, услугите и строителството - с по 8 на сто.
   
  Класацията е направена на базата на годишните финансови отчети на 5860 фирми, които произвеждат над 76 на сто от БВП на страната, каза председателят на палатата Цветан Симеонов. Класацията е в пет категории.
   
  Стоте фирми, класирани в категорията "Изменение на нетните приходи от продажби", достигат ръст от 170 на сто в приходите си за миналата година спрямо 2011 г. при растеж на икономиката от 0,8 на сто, коментира Симеонов.
   
  Основната част от класираните фирми са от София - град и област - 40,9 на сто. След София най-много класирани компании има от Пловдив, Варна, Стара Загора и Русе.

  Линк

Назад