Назад

Profit.bg - БТПП: И през 2014 г. износът ще е ключов за икономикатаl


  • БТПП: И през 2014 г. износът ще е ключов за икономиката


    Българската Търговско Промишлена Палата (БТПП) представи днес 15-ата си класация „ТОП 100 фирми водещи в икономиката на България през 2012 година“. Класацията представя фирмите с най-добри постижения за 2012 г., като класирането е в 5 категории, като са обхванати 5 860 фирми, създаващи 76.54% от БВП на страната. Стоте фирми, класирани в категорията “Изменение на нетните приходи от продажби”, достигат почти двоен ръст (170%) в приходите през 2012 г. спрямо 2011 г. Същевременно растежът на българската икономика е едва 0.8%. През 2012 г. 100-те фирми, класирани по “Намаление на задълженията”, са успели да понижат задлъжнялостта си наполовина – средно с 55% спрямо 2011 г. В секторно отношение преобладаващите фирми в ТОП 100 по различните показатели са от сферата на търговията (32%) и индустрията (27%). Класацията на БТПП показва, че от промишлеността най-добре представеният сектор по всички критерии е производството на машини и оборудване. Добрите резултати на този бранш се дължат на неговата експортна насоченост. Според БТПП и през 2014 г. износът ще продължи да има основен принос за ръста на българската икономиката. Въпреки спада в строителството, всяка 10-та фирма, влязла в класацията, е от този сектор. За доброто му представяне допринасят изпълняваните публични проекти от строителните фирми. В териториално отношение основната част от класираните фирми са в София град и София и област – 40.9%. Тези две области произвеждат 42.7% от БВП на страната. След София най-много класирани фирми има от Пловдив, Варна, Стара Загора и Русе.
     

    Линк

Назад