Назад

INFOSTOCK - Нови преференции получава бизнесът в общини с висока беработица


 • Нови преференции получава бизнесът в общини с висока беработица


  В Закона за корпоративното подоходно облагане има преференция за предприятия в райони с висока безработица. В предлаганите от Министерство на финансите промени се предвижда усъвършенстване на тази преференция. Тя ще касае броя на наетите от района служители и ще обхваща общини, в които безработицата е с 25% по-висока от средната за страната, за да бъдат обхванати повече общини.
   
  Промените в данъчните закони бяха обсъдени на заседание на Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), което започна с двайсетминутно закъснение. Преди да започне самото обсъждане за зам.-председател на НСТС от страна на работодателите беше избран председателят на БТПП Цветан Симеонов.
   
  Заседанието се ръководеше от вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова в присъствието на министрите на финансите Петър Чобанов и на труда и социалната политика Хасан Адемов.
   
  Синдикатите възразиха срещу забавяне на предварително изпращани за запознаване документи в тристранния съвет. „Не се спазват сроковете, предвидени в правилника за работа на НСТС. Получихме съобщението за свикване на съвета късно. И ние имаме нужда от съгласувателни процедури, които изискват време", отбеляза Димитър Манолов от КТ „Подкрепа", цитиран от Аженция „Фокус".
   
  Преди да даде думата на колежката си - зам-министъра на финансите Людмила Петкова, която представи промените, министърът на финансите Петър Чобанов каза, че мерките са в няколко групи: предложения за намаляване на административната тежест, разходи за бизнеса и гражданите; стимулиране на инвестиционната активност и заетостта; увеличаване на бюджетните приходи.
   
  Една от предвидените промени е свързана с единната сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски. „НАП изготви анализ на прилагането на единната сметка. Има проблем със самоосигуряващите се лица. Ще бъде дадена възможност на тези лица да изберат дали да плащат първо данъци или осигуровки. Вторият проблем е с неподаване на декларации 1 и 6. Предвиждаме обединяване на двете декларации. Третата група проблеми са свързани с невъзможността да се плащат данъците и осигуровките в срок, заради временно финансово затруднение. Предвиждаме облекчения", обясни Людмила Петкова.
   
  Предвижда се въвеждане на механизъм за касова отчетност на ДДС. Това е вследствие на опция от европейски механизъм. „Предлагаме да бъде въведен този режим в националното законодателство. Мярката ще доведе до намаляване на междуфирмената задлъжнялост. Могат да се възползват дружества, които имат годишен оборот до 500 000 евро. Виждаме възможност за предотвратяване на данъчни измами. Около 220 000 лица, регистрирани по ДДС, ще могат да се възползват от мярката", обясни заместник-министърът на финансите.
   
  Други мерки касаят обезпеченията при режим „отложено плащане на акциз" при акцизните стоки. В закона са предвидени размерът на обезпечението за стоките, които са в данъчния склад и няма рискове, да бъде намален от 30 на 20%. Така разходите на бизнеса ще са по-ниски.
   
  В Закона за държавния бюджет ще бъде заложена нова данъчна преференция за ваучери за гориво за селскостопански производителите. Около 75 000 производители ще се възползват от тази мярка. Ваучерите ще се издават от Държавен фонд „Земеделие", уточни зам.-министърът.
   
  Предвижда се и отмяна на преференцията за млади семейства. Преференцията създава много практически проблеми при прилагането, тъй като е имало спорове дали младите семейства трябва да са със сключен брак или живеещи на семейни начала. Има и процедура за нарушение, задействана от ЕК, заради дискриминационно отношение, тъй като преференцията важи само за български граждани, уточни Петкова. Срещу тази промяна възразиха синдикатите, които смятат, че с отмяната бюджетът няма да бъде ощетен, защото ползващите преференицята са много малко.
   
  Предвижда се промяна и в Закона за местните данъци и такси по отношение на данъка върху автомобилите. Предлага се усъвършенстване на преференцията, свързана с екологичните стандарти. Предложението е преференцията за автомобили със стандарт Евро 3 и 4 да е 30%, а за автомобили със стандарт Евро 5 и 6 - 50%.
   
  Предлагат се и законодателни промени, свързани с начисляване на ДДС върху зърнени технически култури. Това е мярка за борба с данъчните измами и води до намаляване на нелоялната конкуренция в сектора, обясни зам.-министърът.
   
  Предвиждат се и мерки за защита на българските производители. Ще се следи движението на определени стоки. Фискалният контрол ще се осъществява на територията на цялата страна, каза Петкова.
   
  Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заяви, че трябва да се намали данъчната тежест върху бизнеса и да се предвидят мерки срещу сивия сектор. Велев заяви, че са необходими и промени в такса смет, така че да се формира на база на генериран отпадък. Кметът на София Йорданка Фандъкова пое ангажимент още преди да стане кмет, но ето още няма решение по въпроса, отбеляза Велев.
   
  Димитър Бранков от БСК посочи, че няма как да се тръгне към генерална промяна преди да се реформира системата на местните данъци и такси. БСК с две писма до президента е предложила той да сезира Конституционния съд. Аргументът е, че Народното събрание няма права да прехвърля права за определяне на данъците на общинските съвети.
   
  Георги Саракостов от КРИБ заяви, че не трябва се създаде такъв режим, че българите да правят холдинг тук, а не например в Холандия, където не се облага холдинга. Един такъв режим би стоял много добре геополитически. Това ще е нова вълна на идване на т.нар. центрове на споделени услуги, отбеляза Саракостов и прикани управляващите да мислят по-амбициозно, а не само да решават програмни проблеми.
   
  След заседанието министърът на финансите обяви пред журналисти, че ще се преразгледа предложението на синдикатите да не отпадат преференциите на млади семейства с ипотечни кредити.
   
  По повод друго искане на синдикатите за въвеждане на семейно подоходно облагане Чобанов каза, че "вратата не се затваря, а остава за решаване на по-късен етап".
   
  Засега няма консенсус по отношение на необлагаемия минимум. „Това е много сериозен ресурс и не смятаме да предприемем подобна мярка", подчерта министърът.
   
  Той съобщи, че от данъка върху лихвите се очаква ресурс от 90 млн. лв. и ще започнат проверки дали банките правилно прилагат тази мярка. Чобанов добави, че ще продължи и дискусията по единната сметка. „Ще се отнесем отговорно към всички предложения за промени на данъчните закони", увери министърът на финансите след заседанието на НСТС.
   
  Пред журналисти председателят на АИКБ Васил Велев посочи, че успешната данъчна реформа в България е приключила преди влизането на страната ни в ЕС. "Оттам-нататък задачата е да се направи събирането на данъците по-честно и плащането по-лесно. И в двете посоки се правят предложения, които ние подкрепяме. Като работодатели бихме отличили възможността малките и средни предприятия да се възползват от новия начин на начисляване и плащане на ДДС при касова отчетност. Размерът от 500 000 евро на оборот за изминалата година беше коментиран. Мнението на Министерството на финансите беше, че е добре да се започне с такъв праг и ако нещата вървят добре, в следващия период да се мисли за увеличаване на този праг, за да могат още повече компании да се възползват от тази възможност. Друго предложение е за нов 7-годишен период да се отстъпи корпоративният данък в общини с по-висока безработица", заяви Велев, цитиран от БГНЕС.
   
  Той каза още, че работодателите са против промени в данъчни ставки и подоходното облагане, включително въвеждането на необлагаем минимум. "В предлаганите промени не видяхме определяне на таксата битови отпадъци да се извършва единствено на база генерирани битови отпадъци, а не на база стойност на дълготрайните активи на компаниите. Не разбираме защо се бави това предложение", допълни Велев.
   
  Заместник-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Димитър Бранков съобщи, че работодателите подкрепят всички промени, които облекчават бизнеса и хармонизират българското законодателство с европейското. "Изразихме известни съмнения относно т. нар. режим на касова отчетност. След консултации с данъчни експерти може да се очакват промени в отчетността на програмните продукти на фирмите. От тази гледна точка ще имаме доста по-усложнен ред и увеличено време за провеждане на данъчните ревизии, а това означава и увеличаване на срока за възстановяване на ДДС. Режимът ще засегне всички данъчно задължени лица, независимо дали са се съгласили да прилагат този режим. Това води до известна опасност малките фирми, предпочели този режим, да бъдат негативно селекционирани, включително в големите търговски вериги", посочи Бранко.

  Линк

Назад