Назад

БЛИЦ - Петър Чобанов след Тристранката: Няма да има необлагаем данъчен минимум


 • Петър Чобанов след Тристранката: Няма да има необлагаем данъчен минимум

  Няма да има необлагаем минимум, няма и да се повишава минималната работна заплата тази година, категоричен беше министърът на финасите Петър Чобанов след заседанието на Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Срещата на социалните партньори и представителите на държавата беше открита
  Финансовият министър поясни, че тази година минималната работна заплата вече е била повишена веднъж, за ново вдигане няма консенсус и освен това въпросът не е обсъждан на днешното заседание. „За догодина виждаме възможност да бъде повишена и това ще бъде дискутирано със социалните партньори, включително при внасянето на бюджета за 2014 г.“, добави Петър Чобанов. Темата за подоходното облагане, по която също няма консенсус става отворена за дискусии.
   
  По оценката на финансовия министър, заседанието е преминало в много конструктивен дух, независимо от различията. „Общият тон на дискусията беше подкрепящ различни наши мерки и предложения. Беше подчертано, че все пак, предложението ни за пакета данъчни закони не се плъзга по допирателната, т.е. да разглежда само прилагането на общи европейски норми и правила, а се правят стъпки в посока да има по-ниска административна тежест за бизнеса и по-малко процедурни разходи“, коментира министър Чобанов. Той подчерта, че стремежът е да се предприемат конкретни мерки за борба със сивата икономика и да бъде укрепена данъчната система. 
   
  „Не беше постигнат консенсус по предлаганите законопроекти. Различните социални партньори аргументираха своите позиции и като компромисно решение бе прието до петък всички социални партньори да имат възможността да представят мотивираните си становища“, съобщи след разискванията председателят на БТПП Цветан Симеонов.
   
  В хода на дискусията Цветанов изрази от името на БТПП одобрение на редица предложения, включително за обединяване на осигурителните декларации, както и на предлаганите промени в Данъчно осигурителния кодекс. Същевременно, председателят на БТПП изрази резерви дали предложенията за преференции са съобразени с възможностите за контрол и недопускане на неправомерно ползване на облекчения. 
   
  Цветан Симеонов обърна специално внимание на факта, че в райони с висока безработица е висок делът на сивата икономика. Той акцентира на необходимостта да се премахнат всякакви ограничения като брой работници (в предлагания проект - над 30) като условие за ползване на нулева данъчна ставка по корпоративното подоходно облагане в региони с над средната за страната безработица. 
   
  Подобни условия обезсмислят мярката, тъй като в тези райони преобладават не големи, а малки и средни фирми. Това е още една илюстрация, че загрижеността за малките и средни предприятия често остава само намерение, а трябва да бъде реалност, коментира Цветан Симеонов.

  Линк

Назад