Назад

myPR - Българо-сръбски бизнес форум в БТПП по повод визитата на сръбския президент в София


 • Българо-сръбски бизнес форум в БТПП по повод визитата на сръбския президент в София


  По повод официалното посещение на президента на Сърбия, Н.Пр. г-н Томислав Николич в България, Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Търговско – промишлената палата на Сърбия и Посолството на Сърбия в София, организират Българо - сръбски бизнес форум, който ще се проведе на 18 септември 2013г. /сряда/ в БТПП, ул. „Искър”9, зала А, ет.1, гр. София от 16.00 часа.
  Сърбия е важен външнотърговски партньор на страната ни, нареждайки се на 12-то място в износа на България за 2012 г. Силно влияние за това оказват предимства като географската близост, ниските транспортни разходи, близостта на езиците, както и добрите политически отношения през годините.
  От сръбска страна е проявен предварителен интерес за сътрудничество с български партньори в следните сфери на икономиката: строителство, информационни технологии, енергетика, химическа промишленост, електротехника и металургия, селско стопанство и хранително-вкусова промишленост, текстил, машиностроене, транспорт, туризъм.
  За повече информация: Дирекция международно сътрудничество и организации БТПП тел. 02/8117 494, 8117 497
   

  Линк

Назад