Назад

Darikfinance.bg - Стартира Българо-сръбска търговско-промишлена камара


 • Стартира Българо-сръбска търговско-промишлена камара


  С бизнес среща в София, Български икономически форум отбеляза учредяването на  Българо-сръбска търговско-промишлена камара. 
   
  Новата бизнес- структура е резултат на проект, финансиран по линия на ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия. 
   
  Очакванията са новосформираната камара да допринася за икономическото развитие на българо-сръбския трансграничен регион като насърчава търговския оборот и връзките между фирми от двете страни, както и за привличане на инвестиции и укрепване на конкурентоспособността и устойчивото развитие. 
   
  Сред официалните гости на събитието бяха първият съветник в посолството на Сърбия у нас Алексъндър Миличевич, Драган Костич – председател на търговската камара на Ниш, изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Светослав Младенов. БТПП бе представена от главния секретар на Палатата Васил Тодоров.

  Линк

Назад