Назад

Economy.bg - Българо-сръбската търговско-промишлена камара стартира дейността си


  • Българо-сръбската търговско-промишлена камара стартира дейността си


    Проектът е финансиран чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия

    Българският икономически форум отбеляза учредяването на Българо-сръбската търговско-промишлена камара. Сред гостите на събитието бяха първият съветник в посолството на Сърбия у нас Алексъндър Миличевич, Драган Костич – председател на търговската камара на Ниш, изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Светослав Младенов и представители на Българската търговско-промишлена палата.

    Очаква се камарата да допринася за икономическото развитие на българо-сръбския трансграничен регион като насърчава търговския оборот и връзките между фирми от двете страни, както и за привличане на инвестиции и укрепване на конкурентоспособността и устойчивото развитие.


    Линк

Назад