Назад

Infostock.bg - Ще има нова политика по отношение на външноикономическите контакти


 • Ще има нова политика по отношение на външноикономическите контакти


  Нова политика по отношение на външноикономическите контакти на България обеща на среща с национално представителните работодателски организации министърът на външните работи Кристиан Вигенин, стана ясно снощи. Срещата се е провела с участието на представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България (КРИБ).
   
  С цел подпомагане на бизнес контактите на родните фирми с техни партньори в чужбина от МВнР планират да ползват посланици със специално поръчение, които ще имат конкретни задачи за привличане на инвеститори, лобиране за сделки и т.н. Освен това, ще бъде създадена нова дирекция Външноикономически отношения, която няма да бъде в конкуренция с търговските представители, изпратени от Министерството на икономиката и енергетиката, а ще се грижи за това другите дипломати да получават адекватна информация и подготовка по конкретни въпроси от бизнес интерес за страната ни.
   
  Вече е проведен разговор между министрите на външните работи и на икономиката във връзка с общи действия за засилване на икономизацията на външната политика на България. МВнР и МИЕ обмислят механизми за насърчаване на публично-частното партньорство по отношение издръжката и възлагането на задачи на Службите за търговско-икономически връзки. Освен това, двамата министри са обсъдили необходимостта от подобряване на комуникацията между посланиците и Службите за търговско-икономически връзки, така че да се повиши доверието в посолствата и българските предприемачи по-активно да търсят тяхното съдействие при проблеми в съответните страни.
   
  По време на срещата стана ясно, че се подготвят нови процедури за издаване на туристически и бизнес визи с цел подпомагане на туризма и бизнес контактите.
   
  Постоянният секретар на МВнР съобщи, че се подготвя създаването на консулства като форма за присъствие в определени градове със специален икономически интерес за България и в тази връзка той заяви, че очаква конкретни предложения от страна на бизнеса. Засега се обмисля консулства да бъдат разкрити в градовете Милано (Италия) и Ербил (Ирак).
   
  В хода на разговора е била обсъдена актуалната икономическа ситуация в Европа и е подчертано, че съществуващата стагнация на европейските пазари предполага необходимостта от насочване на нашите бизнес интереси към съседните държави, Черноморския регион, Близкия Изток и Азия.
   
  Представителите на БСК са връчили на министър Вигенин кратък документ с основни виждания и предложения за развитие на външноикономическите връзки на страната ни.
   
  Ето и факторите за развитие на българския износ на стоки и услуги
   
  Предпоставки:
   
  - Негативите на прехода към пазарна икономика и бизнес средата са довели до състояние, при което българските фирми няма какво повече да предложат на външните пазари. България изнася суровини и изделия с ниска степен на преработка, защото няма кой да извърши последваща преработка у нас. Докато е по-лесно да се открадне (чрез обществени поръчки, укриване на данъци и осигуровки, заменки, лобистки закони), няма да има инвестиции в технологично обновление и иновации. Видимите приоритети досега са: тютюн, зърнопроизодство, туризъм, енергетика.
   
  - Няма нито системна инвестиционна, нито експортна политики, което резултира в хаотична реакция на международната конюнктура от страна на държавата.
   
  - Пазарът на ЕС не е достатъчно динамичен. За запазване на експортния ръст е необходимо увеличено присъствие на други пазари. С приближаване Западните Балкани към членство в ЕС ще нараства тяхната конкуренция както на пазарите ни, така и в привличане на качествени инвестиции.
   
  Двигател на устойчив износ са:
   
  -    Новопостроените мощности на чужди инвеститори;
  -    Основно модернизираните съществуващи предприятия;
  -    Интегриране в международните вериги на доставки;
  -    Иновативни производства.
   
  Предложения от компетенциите на МВнР:
   
  - Външнополитическа инфраструктура, насочена към износ и инвестиции. Специализирани тренинги на служителите на посолствата.
   
  - Привличане на инвестиции в производства, които да създават високотехнологични експортни продукти с голяма добавена стойност. Инвестициите да се насочат към допълнителна преработка на местни ресурси.
   
  - Насърчаване на вече успелите големи, средни и малки предприятия, интегрирали се в глобалните вериги на доставки.
   
  - При планиране на насърчителните мерки да се търси баланс между административните разходи и ползите за бизнеса.

  Линк

Назад