Назад

CROSS - Вигенин обсъди с работодателски организации възможностите за сътрудничество


 • Вигенин обсъди с работодателски организации възможностите за сътрудничество


  /КРОСС/ Оказването на необходимото съдействие на българския бизнес в търсенето на нови пазари и привличането на чужди инвестиции са сред основните приоритети във външната политика на правителството. Освен чисто техническите въпроси с оглед подпомагане на българските компании, важна роля има и цялостната политика на България и посланията, които излъчваме. Това заяви външният министър Кристиан Вигенин на среща днес в МВнР с национално представителните организации на работодателите. 
   
  В разговора участваха представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Сред дискутираните теми бяха както възможностите на държавата да подкрепи бизнеса, така и предложенията на работодателските организации за подобряване на сътрудничеството с държавните институции.
   
  Министър Вигенин увери участниците в срещата, че вече са направени и първите стъпки МВнР да работи по-активно в тази посока. „Новият Устройствен правилник, който трябва да влезе в сила всеки момент, предвижда създаването на дирекция „Външноикономически отношения", която има задачата, в координация с МИЕ, да формулира задачите към нашите представители в чужбина и да следи за тяхното изпълнение", посочи той, като подчерта, че именно тази дирекция ще бъде и пряката връзка с българския бизнес.
   
  „Благодарим за възможността за среща, на която да представим най-неотложните си нужди и промените, които очакваме. Оценяваме високо факта, че вече не се поставя под съмнение икономизацията на външната политика", заяви, от своя страна Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП.
   
  Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев отбеляза, че противно на очакванията, че потреблението ще бъде движещ фактор на икономическият растеж на страната, засега това изпълнява износът. „Очакваме от държавата да създава предпоставки за развитието на възможностите, които дават пазарите в трети страни, което да доведе до засилването на присъствието на българския бизнес", подчерта той.
   
  Всички участници в срещата се обединиха около мнението, че важна роля за икономизирането на външната политика имат българските посланици, които трябва да проявят нужната активност, както по отношение на привличането на инвестиции, така при подпомагането на родните компании, които се опитват да се наложат на чужди пазари. Външният министър увери, че това задължение ще бъде изрично включено в задълженията на дипломатическите представители, за да могат те спокойно да работят в тази посока.
   
  В рамките на разговорите беше засегната и темата за подобряването на консулските услуги за граждани, което е от ключово значение на туристическия бизнес. „Нашата цел е да подобрим цялостната среда на базата на натрупания негативен опит", отбеляза министър Кристиан Вигенин, като допълни, че предстои да бъде направен пълен анализ на консулското обслужване.
  Външният министър и представителите на организациите на работодателите обсъдиха още възможностите за сътрудничество по линия на политиката за развитие. Очаква се в скоро време за заработи и специалната Работна група, както и Съветът за международно сътрудничество за развитие.
   
   
   

  Линк

Назад