Назад

Инвестор - Кабинетът ще търси как да обвърже образованието с бизнеса*


 • Кабинетът ще търси как да обвърже образованието с бизнеса*


  Очаква се за учебната 2014/2015 г. да влезе в сила нов Закон за училищното образнование, който все още не е завършен

  Идеята за въвеждането на професионално обучение в горните класове, при което учениците през половината ден да учат, а през другата - да работят, е с цел по-тясно сътрудничество с бизнеса. Това ще улесни реализацията на младите хора, когато тепърва излизат на пазара на труда.
   
  Това заяви министърът на образованието Анелия Клисарова пред БНР. Промените ще бъдат включени в проектозакона за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка. Вероятно в него ще бъдат заложени и мерки за допълнително стимулиране на сътрудничеството между училищата и компаниите в различните браншове, допълни още ресорният министър.
   
  „В структурата си Законът за училищното образование вече е готов. Но той касае милион ученици, още толкова учители и много родители. Това, че законът се подготвя дълго, доказва неговата сложност. Законът ще влезе около коледните празници или веднага след Нова година", обясни тя.
   
  Клисарова изрази надеждата си проектозаконът да бъде приет през март-април на 2014 година и да влезе в сила през учебната 2014/2015 година.
   
  От месеци насам бизнесът се оплаква от недостиг на професионално подготвени кадри, които да работят в различните индустрии. Представители на различните браншови асоциации се оплакват, че има сериозно разминаване между произведените от образованието специалисти и нуждите на компаниите. 
   
  Клисарова бе категорична, че професиите не трябва да се разделят на привлекателни и непривлекателни, защото обществото има нужда от хора, работещи в различни сфери и занаяти. В тази връзка тя допълни, че обществото ни се нуждае много от професионалисти, като шлосери и заварчици.
   
  Образователният министър припомни още, че идеята на министерството е професионалното ориентиране да започне още от 4 – 5 клас, така че на учениците да могат да бъдат показани възможностите на различните професии.
   
  Вероятно в проектозакона за училищното образование ще залегне и идеята директорите на училищата да имат мандат. В момента се обсъжда неговата продължителност да бъде четири или пет години.
   
  По-късно през деня Българската търговско-промишлена палата (БТПП)  изпрати позицията си във връзка с представената от Клисарова идея за професионално обучение в горните класове. Палатата даде подкрепата си за предложението, тъй като "младите трябва да могат да се квалифицират отрано"
   
  Според проведена анкета сред членовете на БТПП, фокусът, който поставят фирмите през 2013 г. е върху стажантските програми и необходимостта от професионално ориентиране още от училище.
   
  Те уточняват още, че най-голямо изоставане в качество има в средното професионално образование. Общо 69% от фирмите считат, че обучението при повечето професионални гимназии не отговаря на съвременните процеси и технологии.
   
  *Допълнена към 16:45 ч. с позицията на БТПП
   
   
  По статията работиха: Елена Калпакчиева, редактор Деляна Петкова

   


  Линк

Назад