Назад

Нов конкурс за изявените дами в бизнеса


 • Проведе се общо събрание на Асоциацията на Балканските палати  София /КРОСС/ Общото събрание на Асоциацията на Балканските палати /АВС/, председателствано от Цветан Симеонов, председател на БТПП, се проведе на 24 февруари 2011 г. в София при много оживени дискусии и коментари по отношение на икономическата ситуация в региона, напредъка на някои от страните и трудностите, срещани в други. В АВС членуват националните търговски палати и съюзи от страните: Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Кипър, Македония, Румъния, Сърбия, Турция и Черна гора. Участниците в срещата бяха приветствани от зам.-министъра на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Маринов. Те присъстваха и на представяне на инвестиционния климат в България и сравнението му със ситуацията в съседните страни.

  По време на дискусиите се очертаха няколко важни въпроси, залегнали в подписаната в края на събранието на АВС декларация, а именно: желанието на бизнеса от Балканските страни да се намали напрежението - политическо и социално в страните от Северна Африка и Средиземноморския регион; да се решат съществуващите в тези райони проблеми за да не възпрепятстват икономическите отношения; стремежа към по-тясно сътрудничество на Балканите. В декларацията до съответните правителства от Балканския регион представителите на АВС настояват да се предприемат специализирани мерки срещу корупцията и сивата икономика с цел намаляването им до приемливи равнища. Очакват намаляване на административните тежести за бизнеса и създаване на по-благоприятна среда за предприемачите, както и премахване на тарифните и нетарифните ограничения пред търговията, съгласно Централноевропейското споразумение за свободна търговия от 2006 г. Председателите на Балканските палати застанаха зад позицията, че трябва да престане постоянното покачване размера на директните и индиректни данъци и социални осигуровки, да се продължат мерките за намаляването на безработицата, и за подобряване на транспортната инфраструкура в региона и т.н.

  Участниците в общото събрание на АВС бяха окуражени от положителното развитие на икономиката на Турция и почерпиха опит по отношение на начините за намаляване на безработицата в страната. Бяха споделени и други мнения и практики от представителите на Гърция, Босна и Херцеговина и Черна гора.

  Беше разработена програма за дейността на АВС през 2011 г. Бе дискутирано съдействието между АВС и Регионалния съвет за сътрудничество и смесения партньорски проект между Асоциацията на германските търговски палати и палатите от региона на ЦЕФТА.

  По-късно през деня участниците в срещата посетиха изложбата SECURITY и се срещнаха с дипломати от посолствата на Балканските страни в София. 
  Линк

 • Нов конкурс за изявените дами в бизнеса


   
  В специална декларация на Клуба се казва: „Като жени, които приветстваме професионализма в бизнеса, ние ценим традицията и искаме да съхраним духа й. За нашия клуб Националният конкурс за водещите дами в бизнеса  е общественозначима кауза”.  Затова ние обособихме свой конкурс, чиято мисия е да представи пред нашата общественост българската жена от реалния бизнес, с нейния реален обществен принос. Той ще бъде организиран от Клуба на Жените предприемачи и мениджъри в България и ще носи името „НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЖЕНА-ПРЕДПРИЕМАЧ И ЖЕНА-МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА”. 
    
  Новият конкурс има подкрепата на Първата дама на България г-жа Зорка Първанова, на БТПП, КРИБ, министъра на труда и социалната политика, кмета на София и др.
    
  Заключителният етап на първото издание на НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЖЕНА-ПРЕДПРИЕМАЧ И ЖЕНА-МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА ще се проведе на 19 май 2011 г., 19.00 ч.
    
  Клубът на жените предприемачи и мениджъри в България е учреден на 19 май 2003 г. Кръстници на сдружението са тогавашният председател на БТПП Божидар Божинов и Първата дама на Република България Зорка Първанова.
  В момента в Клуба членуват над 100 жени, които развиват бизнес в различни сектори на българската икономика, индустрия и култура. Имаме свои представители в машиностроенето, хранително-вкусовата, химическата и шивашката промишленост, в образованието, туризма, хотелиерството и ресторантьорството, земеделието, услугите и др.
    
   

  Линк

Назад