Назад

Econ.bg - БТПП подкрепи МВР, че спира охранителните услуги


 • БТПП подкрепи МВР, че спира охранителните услуги


  Администрацията трябва да "изнася" услуги към бизнеса, заявяват от работодателската организация

  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) подкрепя планираното от МВР оттегляне от пазара на охранителни услуги и необходимостта от аутсорсване на бизнес услуги от администрацията към частния сектор.

   
  МВР прекратява охранителната дейност, извършвана от ведомството на договорна основа.
   
  Работодателската организация отдавна смята, че администрациятата трябва да "изнася" понастоящем извършвани от нея услуги за изпълнение от предприятия от частния сектор или т.нар. аутсорсване. Този въпрос е бил обсъждан периодично в различни формати с участието на представители на държавни институции и НПО, доставчици и потребители, припомнят от БТПП.
   
  От БТПП заявяват, че ролята на държавните структури е да разработват стратегии и политики, да извършват методическо ръководство и контрол в съответните области, а не да предоставят бизнес услуги на крайни потребители. Според организацията тези услуги са предмет на дейност на много специализирани организации и фирми. Това води до нарушение на пазарните принципи и до нелоялна конкуренция от страна на държавата по отношение на частния сектор, смятат от БТПП.
   
  Палатата счита, че трябва  да се направи преглед на нормативните актове, в които е уредено извършване на бизнес услуги от държавни институции, и на тази основа да се пристъпи към внасяне на нормативни промени в насока възлагане на съответните услуги на частни фирми и организации. 

  Линк

Назад