Назад

Economy.bg - Работодателите настояват за аутсорсване на бизнес услуги от администрацията


 • Работодателите настояват за аутсорсване на бизнес услуги от администрацията


  БТПП приветства изтеглянето на МВР от сектора на охранителната дейност

  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) подкрепя инициативата на МВР за прекратяване на охранителната дейност, извършвана от ведомството на договорна основа. Работодателската организация обаче настоява за продължаване на това „изнасяне“ на услуги, познато като аутсорсване, от държавната администрация към частния сектор. В специално становище по въпроса от палатата припомнят, че „ролята на държавните структури е да разработват стратегии и политики,  да извършват методическо ръководство и контрол в съответните области, а не да предоставят бизнес услуги на крайни потребители“. 
   
  Като пример за следващи стъпки в посока на аутсорсването е посочена Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. От БТПП настояват да се направи преглед на нормативните актове, в които е уредено извършване на бизнес услуги от държавни институции, а на тази основа да се пристъпи към внасяне на промени относно възлагането на съответните услуги на частни фирми и организации.

  Линк

Назад