Назад

Investor.bg - Договорени са минимални осигурителни прагове за 2014 г.


 • Договорени са минимални осигурителни прагове за 2014 г.


  Минималните осигурителни доходи ще бъдат увеличени с по-висок процент в машиностроенето, ВиК сектора и растениевъдството

   

  Договорени са минималните осигурителни прагове за 2014 година за 85 икономически дейности по време на разговори между синдикатите и работодателите на ниво браншова организация, съобщават от Българска търговско-промишлена палата (БТПП).

  Към този момент има 44 споразумения на двустранна основа по браншове, които обхващат общо 1,09 млн. заети, за които действа системата на минималния осигурителен доход, тоест на този етап за 57% от заетите има възможност за повишаване на осигурителния праг.
   
  В около 20 сектора на икономиката няма да се увеличат минималните суми, върху които се внасят осигуровки на работниците. Само в няколко дейности през следващата година минималните осигурителни доходи ще бъдат увеличени с по-висок процент - производството на консервирани храни, в машиностроенето, във ВиК сектора и растениевъдството.
   
  Праговете са договорени на база препоръчителните насоки от Министерството на труда и социалната политика, които се базират на допусканията за икономическите показатели през 2014 г., а именно – реален растеж на БВП 1,8%, годишна инфлация от 2,7% и  минимална работна заплата от 330 лв.

   


  Линк

Назад