Назад

myPR - Бизнес форум „България – Китай – търговия и сътрудничество в областта на фармацевтичните и медицински изделия”


  • Бизнес форум „България – Китай – търговия и сътрудничество в областта на фармацевтичните и медицински изделия”


    Китайската делегацията ще бъде водена от представители на Министерство на търговията и на Министерството на промишлеността и информационните технологии на Китай и ще включва предприемачи от следните сектори: фармацевтични продукти и медицинско оборудване. Целта на форума е да улесни информационния обмен и възможността за разширяване на двустранното сътрудничество в сферата на производството, технологичния обмен и търговията с фармацевтични продукти и медицински изделия.
    Фирмите, които имат желание да участват, следва да изпратят попълнена регистрационна карта до 13 септември на E-mail: m.markova@bcci.bg или факс: 02 987 32 09.
    Участието във форума е безплатно. За допълнителна информация: БТПП, дирекция ”Международно сътрудничество и международни организации”, Мирослава Маркова :,тел. 02 811 7494, 811 7421. 

    Линк

Назад