Назад

CROSS - БТПП организира кръгла маса за начините за погасяване на финансовите пасиви


 • БТПП организира кръгла маса за начините за погасяване на финансовите пасиви Прочети цялата статия тук: http://www.cross.bg/pasivi-finansovi-instrymenti-1373896.html#ixzz2dFQHhaEx


   
  София /КРОСС/ БТПП, по инициатива на Комисията по професионална етика при Камарата на независимите оценители в България, организира на 24 септември от 14 часа в БТПП кръгла маса с дискусия на тема: "Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал и приложни аспекти при оценяване на вземания".
   
  Акцентите ще бъдат поставени върху:
  Декапитализацията, като масов проблем за българските дружества и правата на инвеститорите при сделки, свързани с погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал.
  Методологични проблеми при искания за оценка на вземания, които са финансови пасиви в декапитализирани дружества. Счетоводни аспекти при погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал (Приложение 19 към Международни стандарти за финансово отчитане);
  Необходимост от единен подход при оценка на финансови активи и пасиви, в т.ч. оценка на вземания, при липса на пазарна статистика и официализиран национален дългов пазар или клирингова къща.
   
  Във форума ще участват представители на заинтересовани институции и организации, в т. ч. Министерство на финансите; Българска народна банка - Банков надзор; Комисия по финансов надзор; Агенция по вписванията; Институт на дипломираните експерт счетоводители; Камара на независимите оценители в България; Сдружение „Камара на професионалните оценители"; представители на Стопански факултети на водещи висши учебни заведения, фирми и експерти, занимаващи се с преструктуриране на търговски дружества, сертифицирани финансови анализатори.
   
  Заявяване на участие  - до 10 септември
   
  Програма и Регистрационна форма - на адрес: http://www.bcci.bg/news/6038

  Линк

Назад