Назад

Komentator.bg - БТПП: Стандартите GS1 решават проблеми в здравеопазването


 • БТПП: Стандартите GS1 решават проблеми в здравеопазването


  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) отправя покана към заинтересованите страни да обърнат внимание на предимствата, които предлагат стандартите GS1 за здравеопазването и да преминат към тяхното използване, съобщиха от Палатата. Поводът БТПП да насочи отново вниманието към тези стандарти, е обсъждането на Националната здравна стратегия 2014 - 2020.
   
  Като официален представител на България в Международната организация GS1, БТПП е готова да предостави необходимата информация и да съдейства с консултации и обучение на експерти по въпроси, свързани със стандартите GS1.
   
  Стандартите GS1 допринасят за подобряване на интеграцията между отделните информационни системи (болнични, аптечни, институционални и др.) и облекчаване на комуникацията между отделните участници (общопрактикуващи лекари, специалисти, аптеки, лаборатории, болници) и по веригата на снабдяване в здравеопазването. Освен намаляване на разходите и оптимизиране на процесите за всички участници, прилагането на стандартите GS1 води до повишаване на прозрачността – от производителя до пациента - и значително подобряване на безопасността на пациентите.
   
  Във връзка с необходимостта от дълготрайна и последователна политика за подобряване на общественото здраве и предложената за обсъждане Националната здравна стратегия 2014 - 2020, становището на БТПП е, че използването на добри практики и международно утвърдени стандарти е добър инструмент за решаване на редица проблеми в здравеопазването в България.
   
  Посочената в Стратегията приоритетната област «въвеждане на интегрирана национална информационна система и електронно здравеопазване» е свързана с използването на нови технологии и стандарти. БТПП препоръчва прилагането на утвърдените в световен мащаб стандарти на системата GS1, които включват уникална система за автоматична идентификация и маркиране на продукти, логистични единици, услуги, локации и др. Тази единна система създава предпоставка за електронен обмен на данни и стандартизиране на електронните съобщения.
   
  GS1 работи в сътрудничество с международни организации, държавни органи, асоциации, производители и болнични заведения, сред които Европейската комисия, Министерства на здравеопазването, Асоциацията на европейската индустрия за медицински технологии (Eucomed), Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) и други. В много страни използването на идентификацията на лекарства и медицински инструменти по стандартите GS1 е въведено със закон. Международна работна група GS1 Healthcare с представители на заинтересованите страни от сектора работи върху прецизиране и разширяване на приложенията в здравеопазването.
   
  Преглед на приложенията на стандартите GS1 в здравеопазването в различни страни показва успешно внедряване за нуждите на управлението на стокови запаси,  лекарства и консумативи в болници и аптеки; за електронно снабдяване; за проследяване на лекарства и медицински изделия, както и на процеса на стерилизация на медицински инструменти; за издаването на електронни рецепти, проследяване на наркотични средства и др.
   

  Линк

Назад