Назад

Econ.bg - Еврофондовете - големият помагач на държавата


 • Еврофондовете - големият помагач на държавата


  Те се затвърждават като основен източник за инвестиционната дейност на държавата, коментират от БТПП

   

  През първото полугодие 57 на сто от инвестициите на държавата са с финансиране от европейските фондове.
   
  Данните за изпълнението на бюджета до юни 2013 г. показват, че капиталовите разходи на държавата са в размер на 1 334.6 мнл.лв., като от тях 765.8 млн.лв. е европейското финансиране, се казва в анализ на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
   
  Фондовете на ЕС се затвърждават като основен източник за инвестиционната дейност на държавата, чрез която се модернизира инфраструктура или се изпълняват други проекти с икономически ползи за бизнеса и гражданите.
   
  Според БТПП все по-нарастваща роля на европейските пари не бива да се подценява.
   
  За сравнение през 2008 г. делът на европейското финансиране в инвестициите на държавата е само 11.6 на сто.Това е водеща причина БТПП да акцентира върху значимостта на процеса на преговори на новите оперативни програми през следващия програмен период 2014-2020. 
   
  При изготвяне на държавния бюджет за 2014 г. Палатата препоръчва да се обърне внимание върху инвестиционните разходи, тъй като чрез тях се създават условия за повече производителност и растеж.
   
  Очакванията на бизнеса са държавата да инвестира и в технологии за изграждане на електронно правителство, чрез което ще се облекчи обслужването на фирмите.
   
  От друга страна при частните инвестиции от чужбина се наблюдава известна предпазливост.
   
  Предварителните данни на БНБ показват, че през първата половина на 2013 г. в страната са постъпили 711.1 млн.евро преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) при 1 134.3 млн.евро за същия период през миналата година. Същевременно наскоро проведеното от БТПП проучване сред деловите среди показа, че ключови фактори за привличането на чуждестранни капитали са наличието на предвидимост в бизнес средата, подобряване на работата на администрацията, намаляване на бюрокрацията и корупцията.

  Линк

Назад