Назад

3e-news.net - БТПП: Благодарение на еврофондовете има инвестиции у нас


 • БТПП: Благодарение на еврофондовете има инвестиции у нас


  През първото полугодие 57% от инвестициите на държавата са с финансиране от еврофондовете. Данните за изпълнението на бюджета до юни 2013 г. показват, че капиталовите разходи на държавата са за 1,3 млрд. лв., като от тях 765.8 млн. лв. е европейското финансиране. Фондовете на ЕС се затвърждават като основен източник за инвестиционната дейност на държавата, чрез която се модернизира инфраструктура или се изпълняват други проекти с икономически ползи за бизнеса и гражданите, смята от Българската търговско-промишлена палата. 
   
  Според БТПП все по-нарастваща роля на европейските пари не бива да се подценява. За сравнение през 2008 г. делът на европейското финансиране в инвестициите на държавата е само 11.6%. Това е и основната причина от палатата да припомнят значимостта на процеса на преговори за новите оперативни програми през следващия програмен период 2014-2020. При изготвяне на държавния бюджет за 2014 г. БТПП препоръчва да се обърне внимание върху инвестиционните разходи, защото чрез тях се създават условия за повече производителност и растеж. Очакванията на бизнеса са държавата да инвестира и в технологии за изграждане на електронно правителство, чрез което ще се облекчи обслужването на фирмите. 
   
  От друга страна при частните инвестиции от чужбина се наблюдава известна предпазливост. Предварителните данни показват, че през първата половина на 2013 г. в страната са постъпили 711.1 млн.евро при 1 134.3 млн.евро за същия период през миналата година, сочи справката на БНБ. Според бизнеса основния проблем за чуждите инвеститори си остават липсата на предвидимост в бизнес средата, намаляването на бюрокрацията и борбата с корупцията. Отделно трябва да бъде подобрена и работата на администрацията,  допълват от БТПП.
   

  Линк

Назад