Назад

myPR - Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество


 • Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество


  Проведе се първото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество след прекъсване на работата на този орган за период повече от четири месеца. Заседанието се състоя под председателството на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова. БТПП бе представлявана от главния секретар на Палатата Васил Тодоров.
   
  Тема на обсъждане бе проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Р България за 2013г.
   
  В началото на заседанието БТПП изрази удовлетвореност от възстановяване на работата на НСТС - орган, който въпреки консултативните функции и възможност да разглежда само въпроси от трудовоправно естество, осигурителни отношения и жизнен стандарт, може да се използва като важен инструмент за намаляване на социалното напрежение в обществото.
   
  По отношение на предложението за актуализация на държавния бюджет, БТПП подкрепя положителните аспекти в предложения законопроект:
   
  - Неувеличаване на преразпределителната роля на държавата
  - Оптимизиране разходите по бюджетите на ведомствата
  - Неувеличаване на данъците
  - Запазване на фискалната стабилност.
   
  БТПП подкрепя намерението да се изплатят просрочените задължения, които държавата има към бизнеса, и за в бъдеще държавата да бъде изряден платец в отношенията с фирмите.
   
  По отношение на средствата, които ще се използват за социални плащания, БТПП настоява за строг контрол при тяхното разходване т.е. тези средства следва да отиват при действително нуждаещите се групи.

  Линк

Назад