Назад

myPR- БТПП предлага безплатни енергийни одити за фирми от секторите управление на отпадъците и обработка на повърхност


 • БТПП предлага безплатни енергийни одити за фирми от секторите управление на отпадъците и обработка на повърхност


  Прилагате ли някой от следните екологични стандарти: EMAS Regulation, ISO 14001, ISO 50001, ISO 14064?
   
  Запознати ли сте с екологичните правни норми, касаещи Вашата фирма?
  Желаете ли да се направи изследване за влиянието на фирмата Ви върху околната среда?
  Искате ли да бъдат оценени екологичните Ви показатели?
  Искате ли да оптимизирате потреблението на суровини и природни ресурси (вода, газ, електричество)?
  Искате ли да използвате възобновяеми енергийни източници (биогаз, фотоволтаици, вятърна енергия)?
   
  Ако търсите отговори на тези въпроси и покривате следните изисквания:
  - Фирмата Ви работи в областите: управление на отпадъците или обработване на метални, пластмасови или дървени повърхности
  - Производствената/преработвателната Ви база е на територията на София град или София област
  имате възможност да кандидатствате за безплатен енергиен одит.
  Одитът ще се извърши от наши консултанти, като разходите ще бъдат поети от Българската търговско-промишлена палата в рамките на прокт WE_EEN, съфинансиран от Европейкста комисия по рамкова програма за „Конкурентноспособност и иновации”. Услугата е предназначена за малките и средни предприятия.
  Проект WE_EEN цели увеличаване на предоставяните екологични услуги на малки и средни предприятия, намаляване на влиянието на дейността им върху околната среда, подпомагане на европейските фирмите в преодоляването на екологичните предизвикателства и превръщането им в икономически възможности, предоставяне на екологични услуги за предприемачите чрез мрежата Enterprise Europe Network.
  Ако искате да получите съвет от нашите консултанти, попълнете приложената форма (с подпис и печат) и я изпратете сканирана по имейл: een@bcci.bg, факс: (02) 988 50 67 или адрес: БТПП, София 1058, ул. Искър 9, г-жа Елеонора Карнаса.
  Одобрените фирми ще бъдат уведомени в най-кратки срокове и ще бъдат свързани с нашите консултанти по енергийна ефективност.
  За повече информация: Oтдел „Европейска предприемаческа мрежа”, тел.: 02 8117 515, 8117 414. 

  Линк

Назад