Назад

pressadaily.bg - Работодателите се връщат в тристранката


 • Работодателите се връщат в тристранката


  В днешния брой на "Държавен вестник" e обнародван Законът за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, съобщиха от БТПП.
   
  С промените в закона отпада така наречената поправка "Янев", която задължаваше членовете на управителните и контролни органи на работодателските и синдикалните организации да деклариране тяхното имущество. Декларациите на онези от тях, които все пак обявиха какво притежават ще бъдат заличени от публичния регистър на Сметната палата. Сметната палата в едномесечен срок от влизане на закона в сила трябва да изпрати на изпълнителния директор на НАП и на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" поименен списък на лицата, чието задължение за деклариране на имуществото отпада.
  С обнародването на посочения закон отпадат пречките за участието на всички работодателски организации в Националния съвет за тристранно сътрудничество, поради което БТПП ще възстанови участието си в работата на този орган, посочват от организацията.
   
  Заместник-председателят на Българската стопанска камара, Димитър Бранков, също ще участва в заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, насрочено за 15 август 2013 г., съобщиха от БСК.
  В началото на юни, по време на среща с председателя на Народното събрание Михаил Миков, представителите на БСК поеха ангажимент камарата да възстанови участието си в тристранния диалог и да се включи като пълноправен член в заседанията на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
  При оттеглянето си от тристранния диалог БСК посочи, че текстовете са противоконституционни и че засягат много лица, които са ангажирани с бизнес, но не разпределят публични средства. БСК получи подкрепата на много международни организации, сред които и Международната организация на труда, за отпадането на спорните текстове в нормативния акт.
   

  Линк

Назад