Назад

myPR - Удължаване на срока за участие в безплатен курс със сертификат по управление на културното наследство по проект SAGITTARIUS


 • Удължаване на срока за участие в безплатен курс със сертификат по управление на културното наследство по проект SAGITTARIUS


  Проект SAGITTARIUS, изпълняван от Българската търговско-промишлена палата, набира желаещи да участват в безплатен онлайн курс по управление на културното наследство, започващ от 1 септември 2013 г. Обучението е с продължителност от 20 седмици (до 31 януари 2014 г.) и включва: 
   
  Ежеседмичен обучителен курс, разделен в четири модула:
  o Планиране и управление на културното наследство
  o Свободно време на потребителите
  o Тълкуване на наследството
  o Продукти и услуги, базирани на изживявания
   • Сертификат по Европейската рамка за квалификациите (European Qualification Framework).
   
  Изискванията за получаване на сертификат за успешно обучение са:
  • Подписано споразумение за доброволно сътрудничество (сателитно партньорство) с БТПП
  • Успешно издържани ежеседмични тестове
  • Предоставена дипломна работа – прилагане на придобитите знания за разработване на план за културно-икономическо развитие на обект по избор.
   
  Материалите в курса са разработени на база на добри практики при управлението на културно наследство в Югоизточна Европа, Гърция и Италия в частност. Лекторите, които ще водят обучението, са от Егейския университет, Митилини (о. Лесбос) - Гърция.
  Обучението, материалите и комуникацията с лектори се извършва на английски език.
   
  Желаещите да се обучават е необходимо да попълнят споразумение за сателитни партньори и да го изпратят на e-mail:projects4@bcci.bg в срок до 23 август.
   
  За допълнителна информация: Любомир Данов, организатор проекти, тел.: (02) 8117-553, E-mail: projects1@bcci.bg, Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“, БТПП.
   
  *Споразумение за доброволно сътрудничество (сателитно партньорство) с БТПП може да намерите тук: http://www.bcci.bg/news/5981 

  Линк

Назад