Назад

Dariknews.bg - След отпадането на поправката "Янев" БТПП и БСК се връщат в тристранката


 • След отпадането на поправката "Янев" БТПП и БСК се връщат в тристранката


  Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара се връщат в Националния съвет за тристранно сътрудничество, става ясно от съобщения до медиите на организациите. В днешния брой на "Държавен вестник" са обнародвани промените на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор.
   
  С промените в закона отпада така наречената поправка "Янев" (по името на вносителя й - председателя на партия „Ред, законност и справедливост" Яне Янев), която задължаваше членовете на управителните и контролни органи на работодателските и синдикалните организации да декларират тяхното имущество. Декларациите на онези от тях, които все пак обявиха какво притежават, ще бъдат заличени от публичния регистър на Сметната палата.
   
  Сметната палата в едномесечен срок от влизане на закона в сила трябва да изпрати на изпълнителния директор на НАП и на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" поименен списък на хората, чието задължение за деклариране на имуществото отпада.
   
  С обнародването на посочения закон вече няма пречки за участието на всички работодателски организации в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
   
  Следващото заседание на НСТС е на 15 август.

  Линк

Назад