Назад

nova.bg - БТПП и Българска асансьорна асоциация обединяват усилия


 • БТПП и Българска асансьорна асоциация обединяват усилия


  София. Председателят на Българска асансьорна асоциация и управител на фирма „Уникен“ инж. Валентин Маринков се срещна с председателя на Българска търговско-промишлена палата Цветан Симеонов.
   
  По време на срещата бяха обсъдени въпроси във връзка с идеите на Асоциацията за въвеждане и стриктно спазване на водещите стандарти в сектора.
   
  В хода на разговора се констатира, че в сектора все още не се упражнява достатъчен контрол, което поставя в неравностойно положение фирмите от бранша.
   
  С оглед осигуряване на нормална конкурентна среда би следвало да се въведат и спазват водещите европейски стандарти. За да се случи това е необходимо внасяне на промени в нормативната уредба, за което БТПП и Асациацията се договориха да си сътрудничат.
   
  Дискутирани бяха и проекти в областта на енергийната ефективност.

  Линк

Назад