Назад

Investor.bg - БТПП иска преференции в търговете за обществени поръчки за фирми, наели младежи


 • БТПП иска преференции в търговете за обществени поръчки за фирми, наели младежи


  Младежката безработица е един от сериозните проблеми на трудовия пазар не само у нас, но и в целия ЕС. В същото време бизнесът непрекъснато се оплаква от липса на подходящи кадри. 
   
  Едно от решенията на казуса е именно ангажирането на бизнеса, така че да могат да бъдат „отгледани“ подходящите специалисти за развитието на компаниите у нас. В тази насока са и предложенията на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за справяне с младежката безработица.
   
  В основата на проблема е образованието, отбелязват от организацията, но посочват, че има и други мерки, които могат да насърчат компаниите да наемат млади хора. 
   
  Сред тях например е идеята при равни други условия, компаниите, наели младежи, да имат предимство при търговете за обществени поръчки или при проекти по оперативните програми.
   
  Припомняме, че Законът за обществените поръчки ще претъпи корекции. На този етап те предвиждат по-голямо участие на подизпълнители, което е гаранция за повишаване на дела на малките и средните предприятия при участието в обществените поръчки.
   
  Текстовете бяха представени в портала за обществени консултации, а срокът заинтересованите лица да изпратят своето мнение изтече на 7 август. Мерките на БТПП са изготвени след заседание на работна група към социалното министерство, така че вероятно това предложение за промяна също ще бъде взето предвид от авторите на промените в закона. 
   
  Сред останалите предложения на БТПП за борба с младежката безработица са въвеждане на почасова заетост, както и платени стажове за младежите, като част от заплатата да се поеме от европейски финансови инструменти.
   
  Що се отнася до образованието, бизнесът може да помогне за разработването на учебните програми, а самите учебни заведения да привличат представители на бизнеса за преподаватели на младите хора, така че те да бъдат добре подготвени за реалностите на пазара на труда, смятат от работодателската организация.
   
  Необходимо е и разширено обучение по предприемачество, защото то е в основата за развитието на малкия и средния бизнес.

   


  Линк

Назад