Назад

Infostock.bg - БТПП: Трябва да има преференции за фирми, наемащи млади хора


 • БТПП: Трябва да има преференции за фирми, наемащи млади хора


  При равни други условия да има преференции за фирми, наемащи млади хора, при участие в обществени поръчки или при кандидатстване с проекти по оперативните програми. Това е една от мерките в областта на младежката политика, които Българската търговско-промишлена палата/БТПП/  предлага да бъдат  включени в Националния план за изпълнение на Гаранцията за младежта, съобщиха от работодателската организация.
   
  Едноименната европейска инициатива е приета на 22 април.
   
  Ръководството на БТПП е участвало в заседание на работната група към социалното министерство, сформирана да разработи Националния план, чийто финален вариант трябва да бъде разработен до края на септември.
   
  Развитие на системата на платени стажове във фирмите за млади хора и въвеждане на почасова заетост чрез съответни допълнения в нормативната рамка са част от другите мерки.       
   
  Поемане на заплатата или на част от заплатата за даден период, например за шест месеца, чрез мерки по оперативни програми или чрез други финансови инструменти на ЕС, е друго предложение на БТПП по плана.
   
  БТПП предлага още разходите по повишаване на квалификацията на младите хора да бъдат поети чрез мерки по оперативните програми или чрез други финансови инструменти на ЕС.
   
  Да бъде насърчена междурегионалната мобилност и да се създадат условия за осъществяването й чрез регионални/отраслови трудови борси за млади хора, създаване на необходимата жилищна и социална инфраструктура - общежития, наети квартири/апартаменти, детски градини, достъпен транспорт, възможности за работа на партньора при семейни двойки са сред другите мерки.
   
  Последни данни на Eurostat България е на девето място по фактора младежка безработица в ЕС, се припомня в прессъобщението. В страната без работа са 28.1% от младежите на възраст от 15 до 24-годишна възраст при средно 23% в 28-те страни-членки.

  Линк

Назад