Назад

Бизнесът иска разрешителни режими, въведени със закони


 • БТПП: В пазарната икономика е важно този, който работи повече, да получава повече

   
  „По информацията за приети от правителството промени в Закона за ограничаване на административното регулиране върху стопанската дейност, Българската търговско-промишлена палата изразява удовлетворение. Такива предложения през годините многократно са правени от страна на бизнеса, но едва сега придобиват по-завършен вид, съобщава КРОСС. Само през миналата година има четири поправки в закона и въпреки това явно се отива към налагане на забрана на премии от събираните такси за администрациите". Това заяви председателят на БТПП Цветан Симеонов, цитиран от пресцентъра.
  В позицията на председателят на БТПП се казва още: „Въпросът обаче не е еднозначен. В пазарната икономика е важно този, който работи повече, да получава повече. Дали ще е под формата на по-висока заплата или на бонуси е друга тема. Проблемът не в това, че се раздават бонуси за администрацията, а в това задълбочено да се оценява работата на служителите, да се избягва уравнивиловката, защото тя обезсмисля упражнението. От друга страна освен раздаването на допълнителни суми, за служителите в същите тези администрации би трябвало да има и сериозни с различна тежест, но неизбежни наказания, като се започне от дисциплинарни наказания по Кодекса на труда, мине се през лишаване точно от тези бонуси, за които говорим, ако трябва намаляване на заплатата и се стигне до изгонване на съответния служител, който не обслужва добре бизнеса и гражданите. Много строг трябва да бъде подходът особено тогава, когато увлечени в стремежа си да получат бонуси са допуснали неоснователно налагане на санкции на фирмите и гражданите. Само така може да се балансира подхода. Досегашната практика обаче показва, че този подход липсва. Затова, ако трябва да се спестяват средства на данъкоплатците и сегашната система трябва да се усъвършенства, задължително заедно с възможностите за поощряване, ще трябва да се прилагат и санкциите. Ако липсва капацитет в администрацията и бонусите се прилагат едностранчиво и в полза на администрацията, е по-добре да се отиде към отмяната им за да не се злоупотребява с тях.
  Винаги сме напомняли исканията на бизнеса за ограничаване размера на таксите до покриване единствено на разходите за осигуряване на съответната услуга. За съжаление, ние от БТПП констатираме че администрацията е доста изобретателна в търсенето на начини да обложи молителите с някоя такса, която после да си раздава като премии. Можем да дадем пример с високите цени на документите за участие в търгове. Да поискахме и администрацията се съобрази - бяха намалени таксите, но веднага беше въведена така наречената такса за обработка на документи. Така беше обезсмислен ходът за сваляне цената на документите за кандидатстване. В края на краищата за бизнеса и за гражданите сумарно стана даже по-тежко.
  Бизнесът ще продължи да настоява, нови разрешителни режими да се въвеждат само със закон.
  За Палатата е важно от базите данни под контрола и управлението на държавни институции да не се изисква от предприемачите и гражданите да бъдат многобройни документи и справки. Достатъчна е една декларация, че примерно данъците са платени, че лицето не е осъждано, или че вноските са направени вече. Така заедно с облекчението живота на бизнеса ще се повиши и неговата отговорност и ще се намалят възможностите за корупция.
  Нека администрацията да си проверява истинността на декларациите и те ще си носят отговорността, ако се декларирали нещо невярно пред компетентен орган, което е състав на престъпление по наказателния кодекс, а и ще бъде ограничен прекия контакт с представители на администрацията.
  От досегашните ни разговори с министъра на икономиката Трайчо Трайков сме срещали одобрение на тези наши идеи за усъвършенстване на икономическата среда в България. Реализацията на тези идеи може да даде сериозен тласък и при кандидатстването по проекти, така както други мерки на това правителство по опростяване на процедурите, по скъсяване на сроковете вече дават резултати. Използваме случая да напомним ,че при това правителство процентите на усвояване на средства от европейските фондове много се увеличиха , но една скромна проверка показва, че са малко местата където годишната задача е изпълнена, а годишната задача е поне една пета от парите за програмния период. Средствата са разпределени за всичките години от плановия период и затова наваксването трябва да продължи с премахването на административните бариери".

  Линк

 • Бизнесът иска разрешителни режими, въведени със закони

   
  Това пише в свое становище председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов, разпратено до медиите.
  За Палатата е важно да не се изисква от предприемачите и гражданите да дават многобройни документи и справки при кандидатстване по проекти или при уреждане на отношенията с приходните агенции. Достатъчна е една декларация, че примерно данъците са платени, че лицето не е осъждано или че вноските са направени вече.
  Така заедно с облекчението живота на бизнеса ще се повиши и неговата отговорност и ще се намалят възможностите за корупция.
  От там изразяват удовлетворение от приетите от правителството промени в Закона за ограничаване на административното регулиране върху стопанската дейност.
  Проблемът не е в това, че се раздават бонуси за администрацията, а в това задълбочено да се оценява работата на служителите, да се избягва уравнивиловката, заявяват от Палатата.
  От друга страна освен раздаването на допълнителни суми, за служителите в същите тези администрации би трябвало да има и  сериозни с различна тежест, но неизбежни наказания, като се започне от дисциплинарни наказания по Кодекса на труда , мине се през лишаване от  бонуси, намаляване на заплатата и се стигне до изгонване на съответния служител, който не обслужва добре бизнеса и гражданите, коментират от камарата.
  От БТПП изразяват и удовлетворение от водени до този момент разговори с министъра на икономиката Трайчо Трайков, където са срещнали одобрение и подкрепа на някои свои идеи за усъвършенстване на икономическата среда в България.
  Реализацията на тези идеи може да даде сериозен тласък и при кандидатстването по проекти, така както и други мерки на управляващите по опростяване на процедурите и по скъсяване на сроковете.

  Линк

Назад