Назад

КЛАСА БГ - Среща с ръководството на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия


 • Среща с ръководството на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия


  Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) Богдана Ваташка – Анави и директорът Развитие и интернационализация на малките и средни предприятия Стефан Димитров, посетиха БТПП и се срещнаха с председателя на Палатата Цветан Симоенов. 
  Целта на работното посещение бе синхронизиране на дейностите на БТПП и ИАНМСП, определяне на сферите на сътрудничество, информиране за предстоящи събития. 
  Гостите представиха организираните от Агенцията изложения и търговски мисии, с цел съдействие при информирането на бизнеса. 
  Обсъдени бяха съвместни инициативи за улесняване дейността на Службите по търговско –икономически въпроси, обучения, обновяване на националния експортен портал на България; Националния иновационен фонд и възможностите за полчаване на финансиране по него.
  БТПП изрази готовност за съдействие при бъдещи съвместни инициативи с цел подпомагане на бизнеса.

  Линк

Назад