Назад

Стандарт - Бизнесът е притеснен от политическата нестабилност


 • Бизнесът е притеснен от политическата нестабилност


  София. Политическата нестабилност крие големи рискове, намалява доверието на чуждестранните бизнес партньори и те са по-склонни да забавят конкретни свои проекти. Това е едно от опасенията на предприемачите, които те изразяват в анкета на Българска търговско-промишлена палата (БТПП). Бизнесът е е категоричен, че се нуждае от предвидима икономическа среда. Предприемачите са на мнение, че сегашната липса на предвидимост в икономиката оставя негативен отпечатък. Проучването е проведено в края на юли сред членовете на Палатата, съобщиха от БТПП.
   
  Около 31% от участвалите в анкетата твърдят, че вече ДДС се възстановява в по-съкратени срокове, но според 64% от фирмите данъкът не се връща в по-кратки срокове.
   
  Почти всички от представителите на бизнеса – 93%, посочват, че няма положителна промяна при условията на кредитиране, а само според 5% има.
   
  Голяма част от предприемачите са против идеите за вдигане на максималния осигурителен доход от 2200 на 3100 лв. Основната част от анкетираните – 69%, не са съгласни с повишаване на максималния осигурителен доход, защото ще се увеличи осигурителната тежестт и съответно сивия сектор. Широко разпространено е опасението, че хората, които са се осигурявали на висок доход няма да получат адекватно висока пенсия. Според значителна част от представителите на бизнеса ползи от такава мярка биха могли да се очакват в дългосрочен план.
   
  Повече от половината – 55%, одобряват мерките за намаляване на младежката безработица, базирани на субсидиране от държавата при назначаване на първи трудов договор.
   
  Очакванията на бизнеса от институциите са най-вече за по-активна работа на НАП и всички контролни органи, особено Митниците, които очевидно не се справят с очакванията за осигуряване на по-висока събираемост на приходите и пресичане на нелоялната конкуренция в България, посочват от БТТП.
   
  Бизнесът очаква диалог с държавата и приемане и прилагане на пакет от мерки за стабилизация и подобряване на бизнес климата. Деловите среди се нуждаят от предвидимост в икономически план, подобряване на работата на администрацията, намаляване на бюрокрацията и корупцията. Продължават да са актуални необходимостта от облекчаване на регулаторните режими, както и за промяна на таксите, събирани от институциите, също за своевременно изплащане на задълженията към фирмите и за промени в Закона за обществени поръчки, съобщиха още от работодателската организация.

  Линк

Назад