Назад

Infostock.bg - Бизнесът се нуждае от предвидима икономическа среда


 • Бизнесът се нуждае от предвидима икономическа среда


  Бизнесът се нуждае от предвидимост на средата в икономически план, показват резултатите от анкетно допитване на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/, проведено в края на юли сред членовете на Палатата, съобщи пресцентърът на работодателската организация.
   
  За отражението на актуалната обстановка в страната върху бизнеса, анкетираните споделят, че липсата на предвидимост в икономически план оставя като цяло негативен отпечатък. Политическата нестабилност крие големи рискове, намалява доверието на чуждестранните бизнес партньори и те са по-склонни да забавят конкретни свои проекти. Това са част от споделените опасения на бизнеса.
   
  По отношение на съкращаването на сроковете за възстановяване на ДДС, близо една трета от фирмите заявяват, че са забелязали положителна промяна. 31% отчитат, че е налице съкращаване на сроковете за възстановяване на ДДС, но според по-голямата част от фирмите (64%) - ДДС не се възстановява в по-кратки срокове. Някои от анкетираните съобщават, че не могат да преценят все още, а други посочват, че са констатирали увеличаване на сроковете за възстановяване на данъка.
   
  Що се отнася до облекчаването на условията за кредитиране на бизнеса, почти всички от представителите на бизнеса (93%) посочват, че не отчитат положителна промяна при условията на кредитирането, според 5% - има подобряване; 2% не са посочили отговор.
   
  Резултатите от проучването показват, че преобладава неодобрение по отношение на идеите за вдигане на максималния осигурителен доход от 2200 лв. на 3100 лв. Основната част от анкетираните (69%) не са съгласни с повишаване на максималния осигурителен доход, защото ще се увеличи осигурителната тежест.
   
  По отношение на мерките за намаляване на младежката безработица, базирани на субсидиране от държавата при назначаване на първи трудов договор, повече от половината от членовете на БТПП - 55% изразяват одобрение, а само 24% са на противоположната позиция.
   
  Очакванията на бизнеса от институциите са най-вече за по-активна работа на НАП и всички контролни органи, особено Митниците.

  Линк

Назад