Назад

MONEY.BG - Бизнесът се нуждае от предвидима икономическа среда


 • Бизнесът се нуждае от предвидима икономическа среда


  Бизнесът се нуждае от предвидимост на средата в икономически план. Това показват резултатите от анкетно допитване на БТПП, проведено в края на юли сред  членовете на Палатата. За отражението на актуалната обстановка в страната върху бизнеса, анкетираните споделят, че липсата на предвидимост в икономически план оставя като цяло негативен отпечатък. Политическата нестабилност крие големи рискове, намалява доверието на чуждестранните бизнес партньори и те са по-склонни да забавят конкретни свои проекти. Това са част от споделените опасения на бизнеса.
   
  По отношение на съкращаването на сроковете за възстановяване на ДДС, близо една трета от фирмите заявяват, че са забелязали положителна промяна. 31% отчитат, че е налице съкращаване на сроковете за възстановяване на ДДС, но според по-голямата част от фирмите (64%) - ДДС не се възстановява в по-кратки срокове. Някои от анкетираните съобщават, че не могат да преценят все още, а други посочват, че са констатирали увеличаване на сроковете за възстановяване на данъка.
  Що се отнася до облекчаването на условията за кредитиране на бизнеса, почти всички от представителите на бизнеса (93%) посочват, че не отчитат положителна промяна при условията на кредитирането, според 5% - има подобряване; 2% не са посочили отговор.
   
  Резултатите от проучването показват, че преобладава неодобрение по отношение на идеите за вдигане на максималния осигурителен доход от 2200 лв. на 3100 лв. Основната част от анкетираните (69%) не са съгласни с повишаване на максималния осигурителен доход, защото ще се увеличи осигурителната тежест. В бизнес средите се споделя мнението, че на този етап е прибързано да се повишава максималния осигурителен доход и че мярката ще увеличи осигурителната тежест и съответно сивия сектор в България. Широко разпространено е опасението, че хората, които са се осигурявали на висок доход няма да получат адекватно висока пенсия. Според значителна част от представителите на бизнеса ползи от такава мярка биха могли да се очакват в дългосрочен план.
   
  По отношение на мерките за намаляване на младежката безработица, базирани на субсидиране от държавата при назначаване на първи трудов договор, повече от половината от членовете на БТПП – 55% изразяват одобрение, а само 24% са на противоположната позиция.
   
  Очакванията на бизнеса от институциите са най-вече за по-активна работа на НАП и всички контролни органи, особено Митниците, които очевидно не се справят с очакванията за осигуряване на по-висока събираемост на приходите и пресичане на нелоялната конкуренция в България.
  Бизнесът очаква диалог с държавата и приемане и прилагане на пакет от мерки за стабилизация и подобряване на бизнес климата. Деловите среди се нуждаят от предвидимост в икономически план, подобряване на работата на администрацията, намаляване на бюрокрацията и корупцията. Продължават да са актуални необходимостта от облекчаване на регулаторните режими, както и за промяна на таксите, събирани от институциите, също за своевременно изплащане на задълженията към фирмите и за промени в Закона за обществени поръчки.
   

  Линк

Назад