Назад

ПО-НИСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ?


 • ПО-НИСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ?


  бр.7 (921) 19.02 – 25.02.2011 

  Нови мерки за подобряване на бизнес средата предлага правителството с промени в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. 
  Намеренията са административните такси вече да бъдат съобразени с разходите за предоставяне на административни услуги. Очаква се това да доведе до намаляване на тарифите за някои услуги. Предвижда се също за отстраняване на някои нередности или при предоставяне на допълнителна информация такси да не се събират. Друг важен момент е ,че се забранява приходите от такси да се използват за бонуси на чиновниците. Те ще могат да отиват само за повишаване качеството на услугата.
  Проблемът не в това, че се дават бонуси за администрацията. Освен раздаването на допълнителни суми, за чиновниците трябва да има и сериозни наказания. Особено за тези, които увлечени в стремежа си да получат премия, са допуснали неоснователно налагане на санкции на фирмите и гражданите. Винаги сме напомняли исканията на бизнеса за ограничаване размера на таксите до покриване единствено на разходите за осигуряване на съответната услуга” заяви за в-к „БАНКЕРЪ” председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов.

  Според него обаче администрацията е доста изобретателна в търсенето на начини да обложи фирмите с определени такси., които после си раздава като премии. „Пример за това са високите цени на документите за участие в търгове. Първоначално тарифите бяха намалени, но веднага беше въведена така наречената такса за обработка на документи. Така беше обезмислен ходът за сваляне цената на документите за кандидатстване. В края на крайщата за бизнеса и за гражданите сумарно стана даже по-тежко”, отбеляза Симеонов.

Назад