Назад

Строител - Бизнесът не одобрява даването на достъп на НАП до кредитния регистър на БНБ


 • Бизнесът не одобрява даването на достъп на НАП до кредитния регистър на БНБ


  С експресно анкетно допитване БТПП сондира мнението на членовете си по въпроса за даването на достъп на НАП до кредитния регистър на БНБ. Проучването бе осъществено в периода 31 юли 2013 – 1 август 2013 г.
   
  Резултатите показват, че преобладава неодобрение на мярката.
   
  Делът на неодобрителните оценки е 70%, одобрението достига едва 24%, а 6% са колебаещите се относно мярката.
   
  Счита се, че ако бъде даден достъп на НАП до кредитния регистър на БНБ, това би бил още един канал за изтичане на търговска информация към неподходящи ползватели, заради високата степен на недоверие, с която се ползват данъчните служители.
   
  Основните опасения на фирмите от реализирането на подобна мярка са свързани със създаване на възможности за злоупотреби и увеличаване на натиска върху бизнеса. Според фирмите и сега институциите имат достатъчно инструменти за противодействие срещу укриването на данъци.
   
  Основната част от фирмите (60%) не смятат, че даването на достъп на НАП до кредитния регистър на БНБ ще доведе до по-висока събираемост на данъци. Същевременно, над 80% от фирмите са на мнение, че ще бъде нарушена банковата тайна и само 11% нямат такива опасения.

  Линк

Назад