Назад

mediapool.bg - Бизнесът бил двойно по-доволен от търговските аташета в чужбина


 • Бизнесът бил двойно по-доволен от търговските аташета в чужбина


  Значително се е подобрило отношението на бизнеса към работата на търговските аташета, назначени към посолствата на страната в чужбина на страната, но те бяха призовани от властта да бъдат агресивни в привличането на чужди инвестиции у нас и търсенето на нови пазари за българските стоки. Това стана ясно на превърналата се от два кабинета насам в редовни годишна среща на министъра на икономиката и енергетиката с командированите в Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) експерти и с членове на Българската търговско-промишлена палата.
   
  От първия ден на това правителство усилията на Министерството на икономиката и енергетиката са насочени към динамизиране на външноикономическата политика, и отчитане нуждите на бизнеса, заяви на срещата министър Драгомир Стойнев. Според него държавата заедно с бизнеса ще се определят дестинациите, където трябва да има търговско-икономически служби, и трябва да се даде по-широка възможност за изпращане на търговски аташета по линия на публично-частното партньорство, както сега работят търговски служби в Йемен и Либия, а скоро и в Хо Ши Мин.
   
  Усилията на държавата трябва да бъдат насочени към увеличаване износа на български стоки, привличане на повече инвестиции в България за създаване на нови работни места и ръст на търговията с услуги, предимно в сферата на туризма, заяви Стойнев. Той посочи, че трява да се въведат измерими цели за отчитане работата на търговските аташета по отношение ръста на износа над средното за последните години. От тези служители ще се иска да предоставят анализи на пазара за определяне на стоки и услугите с потенциал за българските компании и фокус върху конкретни инвестиционни проекти, по които да се следи за напредъка. СТИВ да работят и за организирането на така наречените "мисии на купувачи", препоръча още министърът.
   
  Стойнев определи като незадоволителен размера на привлечените преки чуждестранни инвестиции в страната през последните три-четири години, които са малко над 1 млрд. евро годишно, а бройката на инвеститорите от класовете "А" и "Б" - като неприемливо ниска.
   
  Затова, според него, се налага прилагането на по-активни мерки за стимулиране на чуждестранните инвеститори, като ключова роля има подобряването на инвестиционния маркетинг. Тук е значима ролята на посолствата и СТИВ, които да помагат за привличане на потенциални инвеститори в проекти, които генерират устойчив растеж, работни места и конкурентни и експортно ориентирани стоки и услуги, смята Стойнев.
   
  Според него е необходимо да се търсят възможности за търговия и в развиващите се азиатски икономики, особено Китай, Сингапур, Корея, Индия, Япония, както и в традиционни търговски партньори, които не са засегнати от финансовата криза и остават платежоспособни – страните от Близкия Изток, съседна Турция, Русия и страните от ОНД. Министерството на икономиката и енергетиката ще продължи да работи усилено и в посока насърчаване износа на стоки с по-висока добавена стойност – машиностроителна продукция, продукти на електротехниката, на козметичната, фармацевтичната промишленост и др., добави министърът
   
  Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов също изрази своето задоволство от съвместната работа с представителите на страната ни в чужбина в полза на българските фирми. Той съобщи, че почти двойно се е повишил броят на отличните оценки, поставени от представители на българския бизнес на търговско-икономическите ни съветници. Сега 46 на сто са отличните оценки от бизнеса за работата на търговските аташета, докато през 2012 г. те са били 21 процента.
   
  Проучване на БТПП обаче сочи, че фирмите в страната не използват достатъчно съдействието и услугите, които предлагат службите по търговско-икономически въпроси. 62% от отговорилите посочват, че не са осъществявали контакт с тях. Тези данни са сходни с резултатите от миналогодишното допитване.
   
  Очакванията на членовете на БТПП от българските търговски служби зад граница са най-вече за съдействие за контакти с потенциални бизнес партньори, с държавни институции и бизнес организации в чужбина.
   
  Само 5% от анкетираните съобщават, че търговски представители зад граница са им отказвали съдействие, показват още резултатите от проучването.

  Линк

Назад